Humanitas zoekt voor het bestuur van District Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland) een enthousiast bestuurslid (onbezoldigd) voor de portefeuille algemene bestuurstaken.

Ken je ons?

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Binnen Humanitas District Zuidwest geven 2.700 vrijwilligers vanuit 12 afdelingen aan ruim 5.000 mensen het zelfvertrouwen terug, dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen (Humanitas District Zuidwest).

In een snel veranderende omgeving werkt het District Zuidwest aan de ambities voor de komende jaren. Het districtsbestuur is op zoek naar een enthousiaste collega, die mee wil werken aan het realiseren van die ambities. Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie in District Zuidwest en vervult een rol in ondersteuning en advisering van de 12 afdelingsbesturen, faciliteert en verbindt, monitort en evalueert, houdt toezicht, structureert de informatiestromen en schakelt tussen het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook bestuurders, “geschoold” aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen. Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

Wat kan jij voor ons doen?

Je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en te binden voor een periode van 4 jaar. Je woont in Zuid-Holland of Zeeland. Daarnaast ben je iemand met

  • Bestuurlijke ervaring
  • Kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen
  • Hart voor vrijwilligerswerk
  • Ervaring in gericht netwerken en lobbyen
  • Affiniteit met thema’s als eenzaamheid, opvoeden, verlies, deskundigheidsbevordering en detentie.

En ben je gericht op

  • In teamverband zaken voor elkaar krijgen in een complexe organisatie (verschillende niveaus in bestuurlijke en beroepsorganisatie)
  • Het behalen van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het districtswerkplan
  • Samen met districtsconsulent op desbetreffende portefeuille een goed functionerend netwerk van afdelingsbestuurders te onderhouden en aan te sturen
  • Het zien en benutten van kansen en mogelijkheden binnen de desbetreffende portefeuille

Wil je meedoen?

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Marcelle Senden, Districtsmanager (070 3584284) of  Christiaan Toussaint, voorzitter Districtsbestuur (06-57651234).

Reacties (motivatiebrief plus cv) graag zenden aan info.zuidwest@humanitas.nl onder vermelding van “vacature Districtsbestuur”.

Humanitas_400px

Humanitas Zuidwest

Riviervismarkt 2
2513 AM Den Haag
Netherlands

Profielpagina

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief