Unicef waarschuwt voor vercommercialisering adoptie

01-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Het kinderfonds spreekt over ‘adoptie-business’, waarbij steeds meer particuliere aanbieders een rol spelen. De stijgende vraag naar baby's uit industrielanden, ontoereikende wetten, ontbrekende overheidscontroles en bemiddeling via het internet leiden tot misstanden. Het welzijn van het kind staat nog maar zelden op de voorgrond, laakte de Duitse afdeling van Unicef maandag in Berlijn de praktijken in sommige ontwikkelings- en Oost-Europese landen.

Tussen 1993 en 1997 steeg het aantal geregistreerde buitenland-adopties in zeven industrielanden van 16.000 naar ruim 23.000. Het daadwerkelijke aantal is veel groter. In Duitsland is per vijftien tot twintig aanvragen maar één kind beschikbaar.

Unicef riep de Duitse regering op de Haagse Conventie ‘tot bescherming van kinderen en medewerking aangaande interlandelijke adoptie’ te ratificeren. In Duitsland komt door het ontbreken van strikte controlemechanismen illegale adoptie vaker voor.

Landen die de Conventie hebben geratificeerd moeten zich houden aan een aantal regels. Zo mag aan de bemiddeling niet ‘onrechtmatig’ worden verdiend en mag de moeder niet onder druk zijn gezet haar kind voor adoptie af te staan.

Particuliere bedrijfjes verdienen volgens Unicef tussen de 35.000 tot 45.000 gulden aan de bemiddeling van een adoptiekind. Zo worden kinderen interessante handelsobjecten. Unicef roept stellen die een kind willen adopteren, dan ook op zich niet in te laten met niet-geautoriseerde bemiddelingsbureautjes.

Ook het internet bevordert illegale adoptie. Controle daarop is moeilijk. Het komt voor dat een twee weken oud kind met foto op het internet wordt aangeboden aan kapitaalkrachtige paren in rijke landen. ‘Wij maken uw droom waar,’ meldt zo’n particulier bedrijf er dan bij.

Illegale adoptie in Nederland zeer beperkt
Unicef haalt Guatemala aan als land met een slechte reputatie. In vier jaar tijd zijn daar 7000 kinderen door particuliere agentschappen ter adoptie aangeboden. Bijna alle kinderen vertrekken naar de Verenigde Staten. In de VS bestaat, evenals in Duitsland, nauwelijks wetgeving op het gebied van adoptie.

Na Rusland, China en Zuid-Korea is Guatemala de grootste 'baby-exporteur' ter wereld.


Nederland heeft de Haagse Conventie geratificeerd. Volgens het ministerie van Justitie werden in Nederland in 1999 993 kinderen uit het buitenland geadopteerd. Dat is een stijging van 168 ten opzichte van het jaar ervoor en 327 meer dan in 1997.

Volgens Justitie spreekt Unicef terecht van ‘adoptie-business’. ‘Er wordt veel geld verdiend met adoptie,’ zegt een woordvoerder van het ministerie. Maar de illegale praktijken komen in Nederland nauwelijks voor. ‘Je mag het nooit helemaal uitsluiten, maar we hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat criminele organisaties zich ook op Nederland richten.’

Toch is er ook in Nederland wel sprake van illegale adoptiekinderen. Maar die zijn volgens Justitie op een hand te tellen. Dat zou gebeuren via allochtone families. Stellen van adoptiekinderen die geen geautoriseerde papieren kunnen overleggen, kunnen hun kind ook niet legaliseren in Nederland.

Vereniging Wereldkinderen voor meer informatie over adoptie

Reacties