Unicef: massale aidsvoorlichting aan jongeren in derde wereld

12-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld/IPS

Volgens Unicef neemt het aandeel seropositieven onder kinderen en jongeren nog steeds sterk toe. Dit terwijl het aandeel van de volwassen bevolking dat seropositief is begint te stabiliseren.

Van de 53 miljoen seropositieve mensen die er mondiaal zijn, zijn er tien miljoen tussen 15 en 24 jaar oud. Zeven miljoen daarvan leven in zuidelijk Afrika. De slachting die aids aanricht onder volwassenen, maait veel ouders en leraren weg en dwingt jongeren voortijdig met werken te beginnen. Unicef stelt dat er in 1999 860.000 kinderen op de lagere school hun leraren verloren aan aids.

Unicef vindt dat de internationale gemeenschap moet overgaan tot de grootste mobilisatie van middelen uit haar geschiedenis om de epidemie te stuiten. Volgens de organisatie geven rijke landen minimale steun aan aidspreventie: 'Rijke landen besteden slechts een gering deel van hun budget voor ontwikkelingssamenwerking aan de bestrijding van aids. Nederland besteedde in 1998 slechts 0,7 procent en de Verenigde Staten 1,7 procent van het OS-budget aan aidsbestrijding'.

Voorlichting aan jongeren helpt
Het geven van preventieve voorlichting aan jongeren in derde-wereldlanden is hard nodig, stelt Unicef. Uit het rapport blijkt dat veel jongeren verbijsterend weinig weten over de manier waarop besmetting met hiv kan plaatsvinden en wat de gevolgen zijn.

Onderzoek in 17 landen wees uit dat meer dan de helft van de jongeren niets weet over veilig vrijen. In landen als Tsjaad, Niger en Nepal weet bijna de helft van de meisjes tussen 15 en 19 niet dat iemand die er gezond uitziet toch seropositief kan zijn en iemand anders kan besmetten. Zelfs in Haïti, Zambia en Zimbabwe, landen waar aids veel voorkomt, gelooft bijna de helft van de seksueel actieve meisjes niet dat ze een risico lopen.

Slechts 5 procent van de meisjes in Bangladesh kan een manier opnoemen hoe ze besmetting met hiv kan voorkomen,' zegt Marjorie Newman-Williams, directeur Communicatie van Unicef. Ze benadrukt dat de keten van besmetting bij de jongeren doorbroken moet worden.

Belangrijk middel daarbij zijn preventiecampagnes. Unicef vindt dat deze campagnes, die mede door jongeren zelf ontworpen moeten worden, al gericht zouden moeten zijn op de jeugd die nog niet seksueel actief is. Zo zou aids-voorlichting een vast onderdeel moeten worden van het basisonderwijs en van allerlei vormen van buitenschools onderwijs. Voorlichtingsprogramma's die uitgaan van deze principes werpen volgens Unicef al vruchten af in Uganda, Malawi, Senegal, Zambia en Thailand.

Aids bestrijden is 'bevrijdingsoorlog'
'De aids-epidemie is de grootste bedreiging waarmee veel gemeenschappen ooit werden geconfronteerd,' zegt Carol Bellamy, directeur van Unicef. 'Maar het virus is in veel opzichten een verborgen vijand geweest, die profiteerde van een algemene terughoudendheid om zijn kracht en onze eigen kwetsbaarheid te erkennen. Daarom hebben we de aids-plaag ook nooit uit alle macht bestreden.'

Unicef hoopt dat het beeld van een bevrijdingsoorlog regeringen en mensen kan aanzetten zich voluit in de strijd tegen aids te werpen. 'Bijna elke samenleving weet wat het inhoudt een bevrijdingsoorlog te voeren,' zegt Bellamy. 'Het houdt in dat je alle beschikbare middelen inzet, dat je mannen en vrouwen gelijkwaardig betrekt, dat er oog is voor de cruciale rol die jongeren spelen, dat er geen inspanningen worden gespaard en dat er geen verdeeldheid wordt gezaaid tot de hele samenleving bevrijd is. Dat is wat er nu nodig is, en niets minder.'

De site van Unicef

Reacties