Unicef: investeren in kinderen is beste armoedebestrijding

12-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Investeren in de allerjongste bevolkingsgroep is één van de beste manieren om de armoede te bestrijden. Het is bovendien een heel verstandige economische strategie, beweert Unicef in State of the World's Children 2001.

Elke euro die een regering investeert in betere zorgen voor kinderen jonger dan drie, levert later zeven euro op. Het land beschikt dan over een productievere bevolking en hoeft minder geld te besteden aan medische kosten, tweedekansonderwijs en de integratie van marginale bevolkingsgroepen.

Dat is niet alleen maar theorie, stellen de auteurs van het 116 bladzijden tellende rapport. In de Verenigde Staten, Zweden en Cuba hebben speciale programma's voor de allerjongsten al concreet vruchten afgeworpen.

Volgens Unicef moet een beleid dat de zorg voor kleine kinderen wil verbeteren gericht zijn op die peuters zelf, op het gezin waarin ze opgroeien en op de lokale gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.

Naast voor de hand liggende investeringen in gezondheidszorg moet er ook aandacht worden besteed aan een volwaardige voeding, een gezonde leefomgeving en een vroege toegang tot onderwijs. Om de leefomgeving gezonder te maken kunnen zowat alle landen nog investeren in meer milieuzorg, maar in arme landen komen de toegang tot veilig drinkwater en een efficiënte afvoer van afvalstoffen op de eerste plaats.

‘De grootste tragedie is dat veel beleidsverantwoordelijken gewoon niet weten hoe belangrijk die eerste drie levensjaren zijn,’ zegt Bellamy. ‘Investeringen in gezondheidszorg, goede voeding en onderwijs moeten vroeg genoeg gebeuren om die cruciale jaren in de ontwikkeling van kinderen niet te missen.’

Kinderhersens
Tijdens de eerste 36 maanden wordt niet alleen de basis gelegd van de verstandelijke vermogens die later tot ontplooiing komen, maar krijgt ook het waardensysteem vorm. ‘Het is is zowel een morele verplichting als verstandig economisch beleid om kinderhersens alle kansen te geven zich ten volle te ontwikkelen,’ vindt Bellamy.

Unicef verwijt sommige regeringen dat ze liever in wapens investeren. Dat gaat ten koste van investeringen in een deel van hun jongste burgers.

Volgens het Unicef-rapport werden er vorig jaar in heel de wereld ongeveer 129 miljoen kinderen geboren. Daarvan stierven er bijna 11 miljoen nog datzelfde jaar. Meestal als gevolg van oorzaken die perfect kunnen worden voorkomen.

De vier overige grote kindermoordenaars zijn infecties van de ademhalingswegen (18 procent), diarree (17 procent), ziekten waartegen vaccins bestaan (15 procent) en malaria (7 procent).

De VN zijn van plan in september volgend jaar een bijzondere zitting van hun Algemene Vergadering te wijden aan de situatie van kinderen in de wereld. De vergadering moet nagaan wat de internationale gemeenschap terechtbracht van de beloften van de Wereldtop voor Kinderen uit 1991.

Unicef website

Reacties