Unesco: Les in inheemse talen goed voor schoolprestaties kind

24-02-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Wereldwijd worden bijna 6.000 talen gesproken. Ongeveer 95 procent van deze talen wordt gesproken door slechts 4 procent van de mondiale bevolking. Gemiddeld sterven elke maand twee talen uit, aldus de Atlas of the World Languages in Danger of Disappearing van de Unesco.

‘Het is wetenschappelijk bewezen dat les in de moedertaal, eventueel in combinatie met de officiële taal, kinderen in staat stelt betere schoolresultaten te boeken. Het stimuleert de cognitieve ontwikkeling en hun leerprestaties,’ aldus Koïchiro Matsuura, directeur-generaal van de Unesco bij de vijfde verjaardag van Mother Language Day op 21 februari.

Zo presteerden bijvoorbeeld Maori kinderen in Nieuw-Zeeland die in hun moedertaal lessen volgden, beter dan kinderen die Engelstalig onderwijs kregen.

Europese landen hebben hun onderwijssystemen in het algemeen aangepast aan de toegenomen migratie, en onderwijs in de eigen taal mogelijk gemaakt. Zo was in het jaar 2000 al eenderde van de West-Europese bevolking onder 35 jaar immigrant.

Verboden

In ontwikkelingslanden komt het onderwijs in lokale (moeder)talen vaak moeilijk van de grond door politieke en technische factoren. Zo verbieden in conflictgebieden de machthebbers vaak de eigen taal van etnische minderheden in een poging het verzet te breken.

In de jaren van de dekolonisatie was het nog een politieke keuze om inheemse talen snel tot officiële taal om te dopen. Maar in de afgelopen decennia zijn de Afrikaanse elite volgens Unesco steeds meer status gaan toekennen aan de koloniale talen. Goede beheersing van Engels of Frans betekent dat je wat voorstelt.

Dat heeft de regering van Senegal er niet van weerhouden om serieus werk te maken van de herwaardering van de lokale talen. Sinds 2002 krijgen kinderen in 155 klassen in het hele land les in Wolof, Pulaar, Serere, Diola, Mandingo en Soninke; zes talen uit een totaal van 23 gesproken talen in het Franstalige land.

Zo’n aanpak is technisch niet overal mogelijk. In Nigeria worden maar liefst 400 talen worden gesproken.

color=red>

Kaart van inheems Afrikaanse talen

Reacties