Uitkomst grootste milieuonderzoek ter wereld alarmerend

30-03-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

MA is een internationaal onderzoeksprogramma dat begin januari 2002 van start ging. Doel van het onderzoek was de huidige stand van het mondiale milieu eens goed onder de loep te nemen.

Aan het onderzoek werkten ruim 1.300 internationale wetenschappers mee uit 95 verschillende landen.

Tussen 1960 en 2000 is de wereldbevolking verdubbeld, aldus het rapport. Deze explosieve bevolkingsgroei heeft bijgedragen aan de overexploitatie van tweederde van de ecosystemen waarvan het leven op aarde afhankelijk is.

Menselijke activiteiten leggen een zodanig grote druk op de natuur, dat toekomstige generaties niet langer zeker kunnen zijn van natuurlijke voedsel en brandstofbronnen.

Overbevissing en nieuwe ziekten

Het onderzoek toont aan dat al 10 tot 30 procent van de zoogdieren, vogels en amfibieën met uitsterven wordt bedreigd. Van alle dier- en plantensoorten nemen de aantallen af en komen er steeds minder soorten voor.

Door de druk op de natuur kunnen er volgens het rapport plotselinge veranderingen plaatsvinden. Door overbevissing stort bijvoorbeeld de kabeljauwstand ineen. In de toekomst kunnen er uitbraken van ziekten zijn en nieuwe ziekten ontstaan.

Sinds 1945 is meer land in gebruik genomen als landbouwgrond dan in de 18 e en 19 e eeuw samen. Hierdoor is het gebruik van   kunstmest met stikstofoxiden schrikbarend toegenomen.

Zonder natuurbehoud blijven honger en armoede bestaan

Stikstofoxiden worden niet in de bodem opgenomen en drijven af naar zee. Dit kan resulteren in algengroei op grote schaal die de zuurstof uit het water halen. Hierdoor stikken vissen en ontstaan er levenloze gebieden langs de kust.

De armste mensen lijden volgens MA het meest onder de ecologische veranderingen. De regio's waar de schade het grootst is, zijn de Afrikaanse Sahara, Centraal-Azië en delen van zuid-Azië en Latijns Amerika.

Het zogeheten milenniumdoel van de Verenigde Naties om de armoede en de honger met de helft te verminderen in 2015, komt hiermee in gevaar. Honger en ondervoeding zullen een wereldwijd probleem blijven zolang regeringen niet meer aandacht besteden aan de natuur en het behoud ervan.

Reacties