Uitgaven voor bewapening stijgen weer

14-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/doris

Een en ander blijkt uit het jaarboek van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri, dat woensdag is gepubliceerd. De diverse landen gaven vorig jaar ongeveer 780 miljard dollar (bijna 1800 miljard gulden) aan wapens uit.

De Verenigde Staten namen in 1999 daarvan bijna 260 miljard dollar voor hun rekening. Daarna komen Japan (51,2 miljard dollar), Frankrijk (46,8 miljard), Duitsland (39,5 miljard) en Groot-Brittannië (31,8 miljard).

Hoewel de bewapeningsuitgaven vorig jaar stegen, lagen zij eenderde lager dan in 1989, het jaar waarin de Berlijnse Muur viel.

Rusland besteedde in 1999 24 procent meer aan defensie dan een jaar daarvoor, maar dat is nog altijd 53 procent minder dan in 1992. De meeste andere ontwikkelde landen hebben hun defensie-uitgaven in de jaren negentig met ongeveer eenderde teruggebracht.

De ontwikkelingslanden besteden relatief het meest aan bewapening. In Afrikaanse landen zijn de uitgaven sinds 1997 gestegen. Hoeveel in dat werelddeel aan wapens wordt besteed, is echter moeilijk precies aan te geven. Veel wapens worden daar aangeschaft buiten de defensiebegroting om.

‘Hoewel de militaire uitgaven van Afrikaanse landen slechts een klein deel van de totale bestedingen in de wereld weerspiegelen, drukken zij zwaar op de economie van vele Afrikaanse landen, waar sociale behoeften strijden om de schaarse beschikbare economische hulpmiddelen,’ schrijft het Sipri.

Het Zweedse onderzoeksinstituut telde ook een sterke stijging van gewapende conflicten in de wereld. In 1997 waren dat er 19, twee jaar later 27, op twee na allemaal interne conflicten.

Het jaarboek van Sipri is hier te vinden

Reacties