Uitgaven ontwikkelingshulp wereldwijd stijgen opnieuw

12-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De inflatie en de lagere koers van de dollar in aanmerking genomen, steeg het bedrag dat wereldwijd werd besteed aan ontwikkelingshulp, ofwel Official Development Assistance (ODA) met 4,6 procent, bijna 2,4 miljard euro. Landen gaven extra geld uit aan hulp voor Irak en Afghanistan (1,1 miljard euro) en aan internationale organisaties (2,8 miljard euro). Aan schuldverlichting is juist minder uitgegeven en ook is er minder geld uitgeleend aan arme landen.

De 22 landen die binnen de OESO zitting hebben in het Development Assistance Committee (DAC), gaven 0,25 procent van hun gezamenlijk Bruto Nationaal Product (BNP) aan ODA uit. Jaren geleden hebben de rijke landen toegezegd ernaar te streven 0,7 procent van het BNP uit te trekken voor ontwikkelingshulp. Die belofte is in 2002 op de internationale conferentie Financing for Development in Mexico nog eens herhaald.

Nederland

Toch zijn er al jaren slechts vijf landen die dat percentage daadwerkelijk halen. In 2004 werd de lijst aangevoerd door Noorwegen (0,87 procent), gevolgd door Luxemburg (0,85 procent), Denemarken (0,84) Zweden (0,77) en Nederland (0,74). De Verenigde Staten, met 14,6 miljard euro (19 miljard dollar) in absolute zin de grootste gever, komen niet verder dan 0,16 procent van hun BNP. Dat was wel een stijging van 0,1 procent ten opzichte van 2003.

De Nederlandse hulpbijdrage daalde tot onder het streefpercentage van 0,8 procent. Dat komt vooral omdat India, dat de hulprelatie beëindigde, alle uitstaande leningen terugbetaalde.

De uitgaven van de DAC-landen bepalen voor het grootste deel het bedrag dat wereldwijd aan ontwikkelingshulp wordt uitgegeven. Ook Saudi-Arabië, India en China doen aan ontwikkelingshulp, maar die bijdragen zijn relatief klein.

 

oeso hulpstatistieken 2004 2
De uitgaven aan hulp in absolute aantallen.


OESO

Reacties