Tweederde van wereldbevolking lijdt onder gevolgen van vitaminengebrek

23-01-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Een tekort aan vitaminen en mineralen heeft gevolgen voor onder meer de intellectuele ontwikkeling van mensen, de conditie van hun afweersysteem en geboorteziekten. Zo’n 2 miljard mensen leven daardoor onder hun fysieke en geestelijke mogelijkheden. De effecten hiervan op de economische ontwikkeling van een land zijn volgens de onderzoekers nog nauwelijks inzichtelijk gemaakt.

Enkele bevindingen uit het rapport dat Unicef samen met het Micronutrient Initiative opstelde:
- ijzertekort leidt tot achterstand in geestelijke ontwikkeling. Uiteindelijk leidt dit tot een verlies van arbeidsproductiviteit, dat naar schatting 2 procent van de bruto binnenlands product van een land bedraagt.
- gebrek aan vitamine A beschadigt het afweersysteem van 4 op de 10 kinderen onder de 5 jaar in ontwikkelingslanden en heeft de dood van ongeveer 1 miljoen van hen tot gevolg.
- jodiumgebrek bij zwangerschap leidt ertoe dat jaarlijks wereldwijd 20 miljoen baby’s met een geestelijke handicap worden geboren.

Versterking van voedsel

Volgens de onderzoekers veroorzaakt ondervoeding vooral in de eerste levensmaanden van een mens chronische beschadigingen van de gezondheid. ‘We kunnen niet langer tekorten vaststellen en behandelen’, stelt Bellamy van Unicef. ‘We moeten mensen beschermen tegen een mogelijk gebrek aan vitaminen en mineralen. In de geïndustrialiseerde wereld is dat gelukt. We weten wat er moet gebeuren, we hoeven het alleen maar te doen!’

Als belangrijkste aanbevelingen worden genoemd: versterking van dagelijks voedsel (bloem, zout, suiker, bakolie en boter) met vitaminen en verstrekking van vitaminesupplementen in de vorm van tabletten of siroop. Beide oplossingen hoeven maar een paar dollarcent per persoon per jaar te kosten. Ook voorlichting over voeding en gezondheidsonderzoek kan indirect een bijdrage leveren.

‘Het zijn geen nieuwe methoden, we weten dat ze werken’, zegt Jay Naidoo, voorzitter van de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), een publiek-privaat initiatief dat mede door Unicef is opgezet. Als tarwebloem in de 75 meest getroffen landen zou worden versterkt met ijzer en foliumzuur, dan zou het ijzertekort met 10 procent worden teruggebracht en het aantal geboorteafwijkingen met eenderde dalen, rekent Naidoo voor.

Volgens hem zou een dergelijke maatregel slechts 4 dollarcent per persoon per jaar hoeven te kosten. Naidoo: ‘Het gevolg is wel dat de productiviteit in die landen naar schatting met zo’n 275 miljoen dollar zou toenemen.’

color=red>

Unicef
The Micronutrient Initiative

Reacties