Turkse regering bemoeilijkt terugkeer van ontheemde Koerden

31-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Koerden in het Zuidoosten van Turkije vormen een minderheid binnen Turkije. Na het einde van de Koerdische opstand tegen de Turkse regering in 1999 trokken grote groepen uit de streek weg en verspreidden zich over het land.

De officiële Turkse cijfers spreken over 38.000 vluchtelingen, maar volgens Koerdische schattingen loopt het getal op tot 1,5 miljoen mensen.

De Turkse regering, veiligheidsdiensten en de lokale dorpswachten dwarsbomen de terugkeer van de Koerden.

Weinig vertrouwen

In het rapport ‘Displaced and Disregarded’ van de mensenrechtenorganisatie staat dat mensen worden ontmoedigd door onteigening van huis en grond en bedreigingen door het leger.

Ook liggen sommige dorpen in een militaire zone en daardoor ontoegankelijk voor burgers.

Veel Koerden hebben weinig vertrouwen in de Turkse regering. Een project uit 1999 om de Koerden weer huiswaarts te laten keren was een flop.

Slechts 30.000 mensen zijn weer thuis. En dit meestal pas na ondertekening van een verklaring waarin ze beloven de Turkse regering niet aan te klagen voor hun verdrijving uit Koerdistan.

Turkse verkiezingen bieden hoop

Ook heeft de Turkse regering nagelaten de grote financiële instellingen en hulporganisaties zoals de Wereldbank en de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling geld en technische assistentie te vragen.

Het vermoeden bestaat echter dat deze lakse houding onderdeel is van een nationaal veiligheidsplan. De Turkse regering zou helemaal niet willen dat de Koerden terugkeren.

Het leefgebied van de Koerden is zo beter te controleren en de verspreidde Koerden zijn makkelijker onder te duim te houden.

Wellicht brengen de parlementsverkiezingen van aanstaande zondag wel enige verbetering in de positie van de Koerden. De Islamitische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling, die in de peilingen 30 procent van de stemmen haalt, zou volgens waarnemers meer compassie met de ontheemde Koerden hebben.

'Displaced and Disregarded', rapport van Human Right Watch

Reacties