Tribunaal voor massamoorden Cambodja

18-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De onderhandelingen over het zogenoemde Khmer-tribunaal sleepten zich al vijf jaar voort. De doorbraak kwam afgelopen weekeinde tijdens het overleg in de hoofdstad Phnom Penh. Het ontwerpakkoord moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN en het parlement van Cambodja.

In het akkoord is afgesproken dat het tribunaal zal bestaan uit een gewone rechtskamer en een kamer van beroep. Dat wijkt af van een Cambodjaanse wet uit 2001 waarin staat dat het tribunaal nog een tweede beroepsmogelijkheid moet kennen. De VN vonden dit onaanvaardbaar. In ruil voor deze concessie is afgesproken dat Cambodja de meeste rechters in beide kamers mag benoemen.

Tot nu toe heeft niemand zich voor de gebeurtenissen tijdens het schrikbewind van de Rode Khmer moeten verantwoorden. In de tweede helft van de jaren zeventig kwamen bijna twee miljoen Cambodjanen om door honger, marteling, uitputting of executie.

Door onder meer een amnestieregeling zitten niet meer dan twee hoge ex-functionarissen achter slot en grendel, commandant Ta Mok (‘de Slager’) en Kang Khek Ieu, de commandant van het beruchte S-21 martelkamp.

Reacties