Wie maakt de stad?

Wie maakt de stad?

Toenemende ongelijkheid door participatiemaatschappij‘Wij maken de stad!’ Een oproep aan stedelingen om samen met het stadsbestuur te werken aan de ideale stad. Stadgeograaf Gordon Douglas bekritiseert deze nieuwe obsessie met de participatiesamenleving: “Het werkt...