Top tussen Zuid-Afrika, India en Brazilië half geslaagd

14-09-2006
Door: Felipe Seligman
Bron: IPS

Volgend jaar komen de drie groeilanden weer samen, dan in Zuid-Afrika. Volgens de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva hielp de bijeenkomst "historische, geografische, culturele en mentale barrières opzij te schuiven. Door die barrières keken we in het verleden altijd naar het Noorden, in plaats van naar het Zuiden".
 
Concreet leverde de bijeenkomst vijf trilaterale handelsakkoorden op, naast afspraken op gebieden als scheepvaart, landbouw, biobrandstoffen en informatietechnologie.
Overeenstemming om onderhandelingen te beginnen over een vrijhandelsakkoord werd niet bereikt, maar dat werd ook niet verwacht. Wel besloten Brazilië en Zuid-Afrika om een driejarig pilotproject te beginnen voor de export en import van auto's en reserveonderdelen. Brazilië en India kwamen overeen om alternatieve energietechnologieën met elkaar uit te wisselen.
 
"Op deze gebieden vullen de drie landen elkaar perfect aan", verklaart Rogelio Golfarb, voorzitter van de Braziliaanse Nationale Associatie van Automobielfabrikanten, die deelnam aan de onderhandelingen. "Zuid-Afrika specialiseert zich in luxeauto's, terwijl de Mercosur (het Zuid-Amerikaanse handelsblok waarvan Brazilië deel uitmaakt) sterk staat in de productie van kleinere wagens. India heeft veel belangstelling voor de productie van ethanol en biodiesel, terwijl Brazilië veel ziet in de Indiase techniek voor de productie van wind- en zonne-energie. De samenwerking op deze gebieden moet tegen eind 2007 op de rails staan."
 
De top was ook een gelegenheid voor de drie landen om hun standpunten uiteen te zetten over de hervatting van de onderhandelingen over de vrijmaking van de wereldhandel en over de hervorming van de VN-Veiligheidsraad.
 
Parallel met de bijeenkomst bracht een academisch seminar professoren uit de drie landen samen. De bedoeling van die bijeenkomst was om hechtere culturele banden te smeden. "Zo werd een voorstel geformuleerd om een nieuwsagentschap op te zetten dat zich moet richten op de drie continenten waar de IBSA-landen als leider figureren", zei Jeronimo Moscardo, de organisator van het seminar. "Het gebrek aan informatie over onze landen is nog steeds een barrière voor meer interactie."
 
Het IBSA Forum voor Dialoog was een idee van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki. Hij lanceerde het in 2003, toen Lula in Brazilië aan de macht kwam. Sindsdien zijn de handels- en culturele relaties tussen de drie landen opmerkelijk versterkt. Tussen 2001 en 2005 groeide de handel tussen India en de Mercosur van minder dan 800 miljoen euro tot 1,8 miljard euro. De handel tussen India en Zuid-Afrika klom in diezelfde periode 133 procent hoger, van 1 miljard euro naar 2,4 miljard euro.
 
Echt levensbelangrijk zijn de drie handelspartners nog lang niet voor elkaar. De handel tussen de drie landen bedraagt net 2 procent van hun gezamenlijke handelsvolume. Volgend jaar willen de IBSA-landen de trilaterale handelsstromen op een totale waarde van acht miljard euro brengen.

Reacties