Toerisme betaalt slecht

05-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De slechte betaling in de toeristische sector wordt volgens de ILO voornamelijk veroorzaakt door het feit dat ongeschoolde werkkrachten veel banen kunnen vervullen. Een deel van het personeel verdient flink bij met fooien en drinkgeld. Directies gebruiken dit als extra argument de om lonen laag te houden. Veel werknemers krijgen de rijke toerist slechts van ver te zien en krijgen helemaal geen fooi.

In totaal staat de toeristische sector voor een inkomstenbron van 1210 miljard gulden. De sector is ook een belangrijke werkgever. Hotels, reisorganisaties en andere ondernemingen die vakantiedromen proberen waar te maken, zijn goed voor drie procent van de wereldwijde werkgelegenheid. De meeste werknemers in de sector hebben het echter niet zo goed. Ze verdienen weinig en klagen over slechte werkomstandigheden en onzekere arbeidsovereenkomsten. De ILO deed hier onderzoek naar als voorbereiding op de gesprekken in Genève tussen vakbonden en regeringen.

De meeste ondernemingen in de toeristische sector hebben maar een beperkt aantal mensen in vaste dienst. Anderen werken in deeltijd, zijn seizoenarbeiders of kunnen alleen tijdens piekperiodes aan de slag. De meeste werknemers komen uit weinig weerbare bevolkingsgroepen: de helft van hen is jonger dan 25 en bijna 70 procent is vrouw.

Volgens de ILO komt vooral in familiebedrijven veel kinderarbeid voor in de toeristische sector. Grote hotels in arme landen oefenen ook een aantrekkingskracht uit op kinderen van buitenaf. Die proberen een graantje mee te pikken als venters of als sjouwers. Kinderprostitutie is de ergste vorm van uitbuiting waaraan sommige hotels zich schuldig maken.

In de eerste helft van de jaren negentig maakte de toeristische sector een sterke groei door. Daarna zakte de vooruitgang terug tot drie procent per jaar. De hoogste groeicijfers in de toeristische sector werden de laatste jaren genoteerd in Zuid-Azië (9,1 procent), de Cariben (6,8 procent) en Centraal- en Oost-Europa (5,2 procent).

De deelnemers aan de vergaderingen in Genève buigen zich over specifieke problemen waarmee ontwikkelingslanden in de toeristische sector te maken hebben. Arme landen klagen er bijvoorbeeld over dat ze slecht vertegenwoordigd zijn op het internet.

Verder voelen ze zich in de hoek gedreven door de reserveringssystemen die de grote luchtvaartmaatschappijen hanteren. Ook een gelijkwaardige behandeling door luchtvaartmaatschappijen is van het allergrootste belang. 80 procent van de internationale toeristen die naar ontwikkelingslanden reizen, doen dat immers met het vliegtuig.

International Labour Organisation:

Reacties