Toekomstige waterschaarste leidt tot voedseltekort

18-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het rapport ‘Global Water Outlook to 2025: Averting an Impending Crisis’ is afkomstig van het International Food Policy Research Institution (IFPRI) in Washington en het International Water Management Institute (IWMI) dat in verscheidene landen is gevestigd.

De verwachting is dat het waterverbruik de komende 20 jaar met 50 procent zal toenemen. Oorzaken hiervan zijn de toenemende bevolkingsgroei en verstedelijking in ontwikkelingslanden en de verdere wereldwijde industrialisatie.

Als de wereld op dezelfde voet doorgaat zal er tegen 2025 als gevolg van het toenemende waterverbruik ongeveer 350 miljoen ton voedsel minder worden geproduceerd, zo blijkt uit het rapport. Ter vergelijking: dat is ongeveer zoveel als de volledige graanoogst die de VS jaarlijks binnenhalen.

De situatie zou nog nijpender worden als belangrijke grondwaterbronnen in China, India, West-Azië en Noord-Afrika uitgeput raken. Het gebrek aan irrigatiewater en daarmee de afname van de voedselproductie, zou de voedselprijzen dramatisch doen stijgen.

Bij een afname van de voedselproductie met ongeveer 10 procent zullen de prijzen van rijst 40 procent, tarwe 80 procent en maïs zelfs 120 procent kunnen stijgen.

Meer onderzoek
Frank Rijsberman, de directeur-generaal van IWMI, zegt ‘dat voor honderden miljoenen arme boeren in ontwikkelingslanden het tekort aan water om gewassen te verbouwen het grootste gevaar vormt’. Mensen uit de hierdoor getroffen gebieden zullen moeten overgaan op het importeren van voedsel. Dat kan leiden tot honger en eenzijdige voeding.

De samenstellers van het rapport dringen er op aan dat er meer onderzoek gedaan wordt naar manieren om de landbouwoogsten te vergroten en tegelijkertijd water te besparen. Een ander advies is om de waterprijzen te verhogen, zodat de kosten en de waarde ervan beter zichtbaar worden, aldus het rapport.

Als regeringen wereldwijd nalaten een daadkrachtig beleid te gaan voeren in besparingsmaatregelen, het onderhouden van irrigatiesystemen en de bouw van regenwaterreservoirs, ziet het scenario er nog zorgwekkender uit.

En dat scenario is al somber genoeg. Het ziet er naar uit dat een van de zogenaamde Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties - het halveren van het aantal mensen dat geen toegang heeft tot sanitaire voorziening - die tijdens de ‘Duurzaamheidstop in Johannesburg afgelopen augustus nog eens zijn bevestigd, niet zal worden gehaald.

Website IFPRI
Website IMWI

Reacties