Toch akkoord over klimaatafspraken

23-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het akkoord kan gezien worden als een overwinning voor Milieuminister en voorzitter van de conferentie Jan Pronk. Hij heeft op het laatste moment een nieuw voorstel op tafel gelegd, waarover nu overeenstemming is bereikt.

Onenigheid over een enkel onderwerp blokkeerde de gesprekken voor 48 uur. Japan was tegen financiële sancties voor landen die de doelstelling voor CO2-reductie niet zouden halen.

Er komen nu wel straffen, maar geen boetes. Een land moet voor elke ton CO2 die het te weinig reduceert 0,3 ton extra reduceren. De Nederlandse staatssecretaris Benschop vindt dat 'voldoende straf'.

Als Japan zijn goedkeuring niet had gegeven, was de kans dat het Kyoto-protocol geratificeerd zou zijn bijna verkeken. Het protocol is immers pas definitief van kracht als minimaal 55 landen die gezamenlijk 55 procent van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen, ratificeren.

In het akkoord zijn grotere mogelijkheden om sinks, de opname van CO2 door bossen en bouwland, mee te rekenen in de broeikasgas-reductie. Daar staat tegenover dat landen investeringen in kernenergie niet mogen zien als een alternatief voor uitstoot-beperking.

Volgens de BBC zullen de landen met het huidige akkoord slechts de helft van de CO2-uitstoot zoals gepland in het Kyoto-protocol, reduceren. Toch denken de vertegenwoordigers in Bonn dat dat toch beter is dan helemaal geen akkoord.

De afspraken worden in Bonn ondertekend, maar de wettelijke vastlegging is pas over twee tot drie jaar. Zo krijgt Japan meer tijd. Dat is geen bezwaar omdat de straffen pas omstreeks 2008 ingaan.

De Verenigde Staten, de grootste producent van broeikasgassen, wezen het protocol al eerder van de hand en zullen hun CO2-uitstoot niet beperken.

Zie ook: 'Positieve reacties op akkoord in Bonn'

Reacties