Tientallen organisaties ondersteunen de Wemos campagne 'Wie kiest er voor de gezondheid van dit kind?'

26-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Stichting Wemos

Hieronder de organisaties die de campagne steunen: de Inspectie voor de Gezondheidszorg Vereniging van Kinderverpleegkundigen (VVKV) Beroepsvereniging Obstetrie en Gynaecologie (B*O*G) Thuiszorg Salland Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam (OLVG) Kraamzorg De Linde Thuiszorg Midden Gelderland Kraamzorg Delfland Kraamcentrum De Waarden Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) COS Nederland Defence for Children Memisa Health Net Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (NIZA) Save the Children Nederland Medisch Coordinatie Secretariaat (MCS) Wereldkinderen Women’s Global Network on Reproductive Rights (WGNRR) Johannes Wier Stichting Stichting Zorg voor Borstvoeding Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) La Leche League (LLL) Lactatiekundigen Maatschap Groningen Werkgroep Borstvoeding Flevoland Move Your World NCDO samenbundelingscampagne ‘Recht op Gezondheid’ Provinciale Werkgroep Borstvoeding Groningen

Reacties