Tien vragen over aids

15-07-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

1. Hoeveel mensen in de wereld hebben HIV/aids?

Wereldwijd zijn er 38 miljoen mensen met HIV/aids, waarvan 2,1 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar. Per regio, en zelfs binnen regio's bestaan enorme verschillen.

Het aantal mensen met HIV neemt nog steeds toe, blijkt uit het deze maand gepubliceerde rapport van UNAIDS . Over de hele wereld raken jaarlijks 4,8 miljoen mensen besmet. Dit zijn 13.000 besmettingen per dag. Vooral in Azie groeit het aantal besmettingen explosief. Alleen al vorig jaar raakten er meer dan een miljoen mensen besmet. India heeft met 5,1 miljoen het grootste aantal HIV-geinfecteerden na Zuid-Afrika.

Tweederde van het aantal mensen met HIV leeft in Afrika. De verschillen per land varieren enorm: van minder dan 5 procent in West-Afrika tot 35 procent in Swaziland. Zorgelijk is dat het aandeel vrouwen met HIV snel toeneemt. De kans dat een met HIV-besmette man een vrouw infecteert is twee keer zo groot dan dat een HIV-positieve vrouw een man besmet.

In 2003 stierven 2,4 miljoen volwassen en bijna een half miljoen kinderen aan de gevolgen van aids.

2. Hoeveel mensen hebben HIV/aids in Nederland?

De Stichting HIV Monitoring schat het aantal mensen dat besmet is met HIV tussen de 16.500 en 23.000. Het aantal mensen waarbij de diagnose aids is gesteld, bedroeg in januari 2004 6297.

3. Wat is het verschil tussen HIV en aids?

HIV is de afkorting van Humaan Immunodeficiëntie Virus. HIV is een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. Het immuunsysteem is dan niet meer in staat om bepaalde ziekteverwekkers goed te bestrijden. Patiënten krijgen infecties die het lichaam normaalgesproken goed kan bestrijden.

Aids is de afkorting van Acquired Immuno Deficiency Syndrome. De diagnose 'aids' wordt pas gesteld als HIV de afweer zo ernstig heeft aangetast, dat iemand ziek wordt door een infectie, die door een gezonde afweer normaalgesproken wordt bestreden. Dit soort infecties worden opportunistische infecties genoemd, omdat ze de gelegenheid benutten om toe te slaan.

4. Wat zijn aids- of HIV-remmers?

HIV-remmers doden het virus niet, maar remmen de aanmaak van nieuw HIV. HIV kan zichzelf niet vermenigvuldigen, maar heeft daarvoor de cel waar het binnen gaat nodig. Daarvoor moet het virus eerst een cel infecteren. Het erfelijke materiaal van HIV wordt dan ingebouwd in het erfelijke materiaal van de cel. Als dat materiaal dan wordt geactiveerd, worden nieuwe HIV-onderdelen aangemaakt die worden samengevoegd tot nieuwe virussen. Deze virussen gaan op zoek gaan naar nieuwe cellen om te infecteren. HIV-remmers remmen dit vermenigvuldigingsproces op verschillende punten.

5. Wat zijn generische medicijnen?

Generische medicijnen zijn kopieën van merkmedicijnen. Ze hebben dezelfde dosering, kwaliteit en zijn net zo veilig en effectief. Maar ze zijn stukken goedkoper, wat met name voor de arme landen een groot voordeel is. Als een patent op een medicijn afloopt, kan een producent een generische versie op de markt brengen.

6.  Wat zijn microbiciden?

Een microbicide is een virusdodende stof die verwerkt kan worden in een gel, crème of zetpil. Microbiciden worden ontwikkeld om het overbrengen van HIV (of een andere seksueel overdraagbare aandoening) te voorkomen. Het voordeel is dat vrouwen een microbicide kunnen gebruiken zonder dat hun partner het weet. Dit is vooral belangrijk in bijvoorbeeld Afrika, waar veel mannen geen condoom willen gebruiken en vrouwen daardoor veel risico lopen. Momenteel zijn microbiciden nog niet verkrijgbaar. Een condoom biedt overigens een betere bescherming dan een microbicide.

7. Wat zijn de ABC-methode en de CNN-methode?

De ABC-formule voor de bestrijding van aids, met name gepropageerd door de Verenigde Staten, staat voor onthouding (Abstinence), trouw (Being faithfull) en in laatste instantie condoomgebruik (Condom use). Uganda zegt door deze methode het aantal aidsbesmettingen in 10 jaar tijd van 30 procent te hebben teruggebracht naar 6 procent.

CNN staat voor condooms (Condoms), (schone) naalden bij drugsgebruik (Needles) en 'nee' durven zeggen, durven onderhandelen (Negotiation). Nadruk ligt op het gebruik van condooms.

8. Wat is Pepfar?

Pepfar staat voor de 'President's Emergency Plan For Aids Relief'. De Verenigde Staten hebben een vijfjarenplan voor de bestrijding van HIV/aids opgesteld en stellen hiervoor 15 miljard dollar beschikbaar. De VS richten zich vooral op zwaar getroffen landen in Afrika en het Caribisch gebied. In Azië wordt alleen Vietnam gesteund. Het 'Emergency Plan' gebruikt met name de ABC-methode als preventiestrategie voor aids. Alleen organisaties die volgens deze methode werken kunnen een beroep doen op de Pepfar-gelden.

9. Wat is UNAIDS?

UNAIDS is een programma van de Verenigde Naties. Het coördineert en steunt initiatieven die zich richten op het voorkomen van besmetting met HIV, het verschaffen van zorg en hulp, het verminderen van kwetsbaarheid van individuen en gemeenschappen.

10. Is er al een vaccin tegen HIV/aids?

Weliswaar wordt er door meerdere bedrijven gewerkt aan aidsvaccins, maar deze bevinden zich nog in de testfase. De onderzoekers gaan uit van een vaccin op basis van celgestuurde immuun respons. In Afrika, en binnenkort ook in India, wordt al op mensen getest, maar voor 2007 wordt er nog geen resultaat verwacht. Wereldwijd wordt slechts 1 procent van alle geld voor gezondheidsonderzoek aan onderzoek voor een aidsvaccin besteed.

Bronnen:

www.hivnet.org

www.aidsfonds.nl

www.unaids.org

www.stopaidsnow.nl

Reacties