‘Te weinig aandacht voor mensenrechten bij hulpverleners’

31-10-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens de onderzoekers hebben hulpverleners te weinig kennis over mensenrechten om de schending ervan te kunnen waarnemen. Daarnaast bespeurden ze soms onwil om mensenrechtenschending te rapporteren, omdat dat consequenties zou kunnen hebben voor het eigen project. 'De neiging bestaat om de mensenrechten onder de tafel te vegen', aldus Robert Simons, bestuurslid van de Johannes Wier Stichting.

 

Onder de tafel

Het onderzoek 'Medische praktijk en mensenrechten in ontwikkelingslanden' is nog niet gepubliceerd, maar het radioprogramma De Andere Wereld van IKON-radio, besteedde er zondag in haar uitzending alvast aandacht aan. Het onderzoek werd gehouden onder werknemers van  veertien Nederlandse organisaties, waaronder Amnesty Nederland, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Cordaid en het Nederlandse Rode Kruis.

 

 

'Ik werk als verpleegster in het ICRC ziekenhuis in Kabul, Afghanistan. De meeste patiënten zijn slachtoffer van de burgeroorlog. Op een dag verscheen een commandant op het kantoor van het hoofd van de medische staf, die eiste dat alle patiënten van de vijand ontslagen zouden worden. Hij stond erop dat er vanaf dat moment alleen nog medische zorg verstrekt zou worden aan zijn troepen. Het gebied waar het ziekenhuis staat was onder zijn controle. Hij gaf aan dat als het hoofd van de medische staf niet aan zijn eisen tegemoet zou komen, de persoonlijke veiligheid van het ziekenhuispersoneel in gevaar zou zijn.'

Citaat uit het onderzoek van de Johannes Wier Stichting

Het rapport geeft onder meer een overzicht van situaties waarin medische hulpverleners te maken kunnen krijgen met schending van mensenrechten, zoals schending van het recht op gezondheidszorg, geweld tegen vrouwen, tradities als vrouwenbesnijdenis, verminking en lijfstraffen, discriminatie van etnische minderheden en aids-patiënten in de zorg. 

 

Medische hulpverleners in risicogebieden kunnen bijvoorbeeld voor het dilemma staan of ze aangifte moeten doen als een patiënt seksueel misbruikt. Dit wordt in sommige culturen immers als grote schande ervaren. Ook kunnen verpleegkundigen te maken krijgen met een beleid dat aids-patiënten uitsluit van zorg.

 

Actieve rol

In De Andere Wereld licht Simons toe waarom het belangrijk is dat medische hulpverleners wel voldoende kennis hebben van mensenrechten: 'Ten eerste komen zorgverleners toch voor dilemma's te staan en dan kunnen zij vaak geen goede oplossing bedenken. Dat is nadelig voor degenen aan wie men hulp verleent, maar ook komt het de eigen psychische gesteldheid niet ten goede. Ten tweede hebben organisaties volgens de medische beroepscode een formele verantwoordelijkheid om op het gebied van mensenrechten een actieve rol te spelen. Daar wordt heel erg weinig naar gehandeld.'

 

De Johannes Wier Stichting pleit voor het opstellen van een trainingsmodule voor zorgverleners die  betrokken zijn bij hulpoperaties in het buitenland. De stichting biedt zelf dergelijke trainingen aan.

Onderzoek Medische praktijk en mensenrechten in ontwikkelingslanden

Uitzending De Andere Wereld

Reacties