Te log voor nieuwe idealisten?

01-03-2004
Door: Tekst: Janneke Donkerlo


Uit gegevens van onderzoeksbureau Motivaction, die voorafgaande aan het debat werden gepresenteerd, blijkt namelijk dat jongeren van de zogenoemde pragmatische generatie van na 1971 idealisme combineren met eigenbelang en zelfontplooiing, en tegelijkertijd gericht zijn op kortetermijnresultaten. Maar de bestaande ontwikkelingsorganisaties zijn vaak juist log. Ze spelen onvoldoende in op de nieuwe trend. Veel meer dan een incidentele stageplaats hebben ze meestal niet te bieden. Gelukkig zit hier wel beweging in. Bij VSO kunnen werknemers van organisatieadviesbureau Accenture bijvoorbeeld zes tot negen maanden in een ontwikkelingsland werken. Als de gevestigde organisaties iets voor jonge idealisten willen betekenen, zullen ze moeten leren omgaan met hun wensen, zonder de hulpvragers tekort te doen. 'Aan avonturiers en brokkenpiloten hebben ontwikkelingslanden geen behoefte', aldus een van de aanwezigen.

Voor meer informatie:www.vso.nl.

 Reacties