Succes en kritiek voor jarig Greenpeace

14-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het ledenaantal van Greenpeace daalt en sommigen verwijten de organisatie extremisme dan wel oppervlakkigheid. De organisatie zou soms grossieren in platitudes om maar leden te werven.

In Latijns Amerika is Greenpeace al 14 jaar actief. Ondanks de indrukwekkende resultaten is de kritiek op de 'groene ridders' ook daar niet min.

Greenpeace ontstond in 1971 toen 12 actievoerders in een oude houten boot de Verenigde Staten verhinderden een nucleaire test uit te voeren in Alaska.

Dertig jaar later heeft de groep meer dan drie miljoen donateurs, een vloot van zes schepen en kantoren in 39 landen.

De vaak spectaculaire en gevaarlijke acties worden gesmaakt door de media en die media-aandacht is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen. Greenpeace kiest daarbij altijd voor niet-gewelddadige acties van publieke ongehoorzaamheid.

'Maar achter die acties zit veel onderzoek en samenwerking met lokale gemeenschappen,' zegt het topkader. In grote lijnen krijgt Greenpeace de steun van de internationale gemeenschap van milieuactivisten.

'Ik ben blij dat Greenpeace de dertig gehaald heeft,' zegt Jenia Jofré, voorzitter van het Chileense Comité voor de Bescherming van Fauna en Flora. 'De organisatie heeft een internationale stem gegeven aan de milieuproblemen van onze planeet. En die stem wordt erkend door de overheden'.

Maar niet iedereen juicht. Patrick Moore, één van de stichters van Greenpeace, zei vorig jaar dat de organisatie gedomineerd wordt door linksen en extremisten die geen wetenschappelijke kennis hebben.

Onlangs publiceerde een Noorse onderzoeker het boek 'de Groene Leugen' waarin hij organisaties als Greenpeace ervan beschuldigt de waarheid geweld aan te doen door allerlei ongefundeerde doemscenario's te verspreiden.

Ook de Braziliaanse journalist Vilmar Berna - die in 1999 de Global500 prijs kreeg van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)- zegt dat Greenpeace soms zoveel bezig is met media-aandacht, dat de wetenschappelijke onderbouwingen verwaarloosd worden.

'Greenpeace lanceert zich vaak te snel in een campagne, zonder voldoende voorbereiding. En dat maakt het de grote firma's natuurlijk gemakkelijker om de aanklachten van Greenpeace te betwisten en te weerleggen. Maar die kritiek doet geenszins de belangrijke resultaten van de organisatie teniet,' aldus Berna.

Greenpeace zelf stelt dat alle acties wel degelijk gebaseerd zijn op doorgedreven onderzoek en dat de beschuldigingen van extremisme ongegrond zijn.

Ups en downs
De voorbije dertig jaar kreeg Greenpeace heel wat milieuproblemen op de voorpagina's. De organisatie drukte wetswijzigingen en internationale verdragen door. Het zijn verwezenlijkingen die zelfs door de critici beaamd worden.

In 1985 zorgde een actie tegen Greenpeace voor wereldwijde verontwaardiging. Toen blies de Franse geheime dienst het schip the Rainbow Warrior op, waarmee Greenpeace-militanten zich verzetten tegen nucleaire tests van Frankrijk. Eén activist kwam daarbij om het leven.

Ondertussen ging het met het ledenaantal wel bergafwaarts. Tijdens de hoogdagen in de jaren tachtig telde de organisatie maar liefst vijf miljoen leden, sindsdien is dat geslonken tot drie miljoen.

Sinds 1987 werkt Greenpeace ook in Latijns Amerika. Het eerste kantoor werd geopend in Argentinië, daarna volgden Brazilië, Mexico en Chili.

In vergelijking met andere delen van de wereld gaat het slechts om kleine kantoren, maar hun verwezenlijkingen zijn niet gering.

In Argentinië - het grootste Latijns-Amerikaanse kantoor met 23 werknemers en 100 vrijwilligers - slaagde Greenpeace erin de bouw van een site voor nucleair afval tegen te houden en een wetsvoorstel rond windenergie te laten stemmen.

In Mexico plaatste Greenpeace als eerste actie een gasmasker op een bekend standbeeld in de stad, om zo de aandacht te vestigen op de zware vervuiling.

Het Braziliaanse kantoor legt de nadruk op de bescherming van het Amazonewoud en dwong een verbod op genetisch gemanipuleerde soja af. En in Chili ten slotte kon Greenpeace de bouw van industriële verbrandingsovens een halt toeroepen.

Greenpeace

Reacties