Subsidieplan minister Van Ardenne overleeft moties

01-07-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Inhoudelijk zaten de minister en de partijen al langer op een lijn. In het nieuwe kader voor Medefinanciering is opgenomen dat projecten meer samenhang moeten hebben en elkaar moeten aanvullen, dat organisaties meer moeten samenwerken met overheid en bedrijfsleven en dat niet-gouvernementele organisaties (NGO's) een zelfstandige rol vervullen in ontwikkelingslanden.

De pijn voor de hulporganisaties en daarom ook de zorg van een aantal oppositiepartijen zat in de financiële regeling. Om te zorgen dat organisaties minder afhankelijk zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wil Van Ardenne dat ze 25 procent van hun budget uit andere bronnen putten.

Kwaliteit

Dat ging de oppositie te ver.
Organisaties zullen elkaar wegconcurreren op de 'charitatieve markt' en dat gaat ten koste van de kwaliteit, vrezen met name PvdA, GroenLinks, SP, Christen Unie en SGP. De minister deelt die vrees niet.

Omdat Van Ardenne in twee bijeenkomsten van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken niet van wijken  wilde weten, dienden de PvdA en GroenLinks elk een motie in, die tot doel hadden het percentage aan eigen bijdrage te verlagen (PvdA) dan wel de ingangsdatum waarop organisaties aan de 25 procent moeten voldoen, vier jaar uit te stellen. Voor beide moties bleek donderdagnacht in de Tweede Kamer geen meerderheid te vinden.

Reacties