Studies rond ontwikkeling van coöperaties in Azië

02-06-2004
Door: OneWorld Redactie

De ontwikkeling van agrarische coöperaties is een van de speerpunten in het programma van het regionaal bureau voor Azië van ICA (International Cooperative Alliance, de internationale koepelorganisatie voor coöperaties), genaamd ICA-ROAP.
Onlangs zijn er verschillende projecten geïmplementeerd die zich richten op de versterking van coöperaties in verschillende delen van Azië. Een van deze projecten is door Agriterra mede gefinancierd en uitgevoerd in zes landen, te weten Bangladesh, India, Nepal, Laos, Thailand en Vietnam. De belangrijkste uitkomsten van dit project zijn vastgelegd in evenzoveel uitgaven, die ieder de studies en de specifieke actieplannen per land behandelen. De studies geven een duidelijk inzicht in de problemen waarmee agrarische coöperaties kampen alsook richtlijnen voor de versterking van deze organisaties.

Bestellen
De studies zijn uitgebracht in het Engels en kunnen worden besteld bij:
International Co-operative Alliance
Regional office for Asia and the Pacific
New Delhi, India
E-mail: icaroap@vsnl.com

Agriterra
International Cooperative Alliance

Reacties