Strijdende partijen Sudan akkoord over wederopbouwfase

07-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Maandag begon in Nairobi de vierde ronde van vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen. Zij bespreken de veiligheidsaspecten in de overgangsperiode als de vrede is getekend: over terugtrekking, ontwapening en reïntegratie van de soldaten en of de legers kunnen samengaan.

Op 2 april lieten de Sudanese president Al Bashir en SPLM-leider John Garang weten de vredesbesprekingen eind juni te willen afronden.

In de dagen erna werden vertegenwoordigers van de Sudanese regering, de SPLM en de internationale donorgemeenschap het in Noordwijk eens over een wederopbouwprogramma voor de eerste zes maanden na ondertekening van de vrede. De bijeenkomst was een initiatief van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Snelle actie na vredesakkoord

Snelle wederopbouwactiviteiten kunnen de vrede verstevigen. Daarbij gaat het om activiteiten als de opbouw van bestuurlijke capaciteit, de terugkeer en integratie van vluchtelingen, ontheemden en ontwapende strijders, het herstel van basisvoorzieningen en infrastructuur.

Hoewel er in Noordwijk niet over geld werd gesproken, besloten de deelnemers wel tot de instelling van een internationaal Trustfonds voor Sudan. Daarin kan de internationale donorgemeenschap geld storten voor de wederopbouw. Als de vrede is getekend zal er ook een speciale conferentie over de financiën volgen.

Vorig jaar juli kwamen de regering en de rebellen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi een deelakkoord (het zogeheten Machakos Protocol) overeen. Dat voorziet in autonomie voor het Zuiden voor een periode van zes jaar waarna er een referendum volgt over de politieke toekomst van de regio. Het protocol werd in het najaar van 2002 gevolgd door een staakt-het-vuren.

In Noordwijk verklaarden de partijen in het conflict dat de lokale bevolking intensiever bij het vredesproces betrokken moet worden.

Het islamitische noorden, beheerd door de regering in Khartoum, en het overwegend christelijke en animistische ('natuur-godsdienstelijke') Zuiden, onder controle van de rebellen, zijn al decennia in een nietsontziende strijd verwikkeld. Dat conflict heeft al aan zo’n 1,5 miljoen mensen het leven gekost. Vier miljoen mensen zijn sinds 1983 ontheemd geraakt.

Reacties