Strijd tegen armoede boekt successen in Zuid-Amerika

07-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De wetenschappers onderzochten op welke wijze de Zuid-Amerikaanse landen de Millenniumdoelen kunnen halen. In september 2000 stelde de internationale gemeenschap zich tot doel de honger en armoede in de wereld in 2015 te halveren. Tijdens de Millenniumtop van de Verenigde Naties werden acht millenniumdoelstellingen aangenomen voor verbeteringen op het gebied van gezondheidszorg, inkomensverdeling, onderwijs en duurzame groei.

Vooral Chili boekte de afgelopen jaren opmerkelijke successen in het halen van deze doelen. Dat land wist de armoede te halveren ten opzichte van 1990. De vooruitzichten voor Brazilië zijn eveneens veelbelovend. Argentinië en Uruguay, vanouds landen met een eerlijker inkomensverdeling dan Chili en Brazilië, hebben nog te maken met de gevolgen van de economische crisis een paar jaar geleden. In het huidige tempo lijkt het er niet op dat deze landen de doelen gaan halen.

Sociaal beleid

Economische groei is noodzakelijk, maar dat is niet voldoende om extreme armoede in dit deel van de wereld voor 2015 te halveren, zegt het rapport. 'Naast duurzame groei zijn goed onderwijs, sociale bijstand een specifiek uitgavenbeleid van de overheid nodig voor de allerarmsten', zegt econoom Leonardo Gasparini, een van de auteurs.

In het rapport wordt onder meer aanbevolen om het geboortecijfer in arme gezinnen omlaag te brengen, de werkloosheid en het zwarte circuit te bestrijden en werkgelegenheid buiten de landbouwsector te bevorderen. 'Als er niets verandert aan de ongelijke inkomensverdeling, dan zal Argentinië jaarlijks met 9,5 procent moeten groeien tot 2015 en dat is een onwaarschijnlijk scenario', zegt het rapport.

De Argentijnse economie vertoonde de afgelopen twee jaar een groei, na vier jaren van recessie. In 1992 leefde 22,6 procent van de bevolking onder de armoedegrens en 4,5 procent in extreme armoede. Na de ineenstorting van de economie in 2001, belandde 55 procent van de 37 miljoen Argentijnen onder de armoedegrens en 25,9 procent in extreme armoede. Het armoedecijfer is inmiddels weer gedaald naar 40,2 procent.

Economische hervormingen in Chili maakten de weg vrij voor een open economie met een hoge groei, volgens de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (ECLAC). De afname van de armoede is niet alleen te danken aan de groei van het bruto nationaal product. Chili investeerde ook een sociaal plan (Chile Solidario) dat hulp biedt aan mensen in extreme armoede. Arme gezinnen in Chili hebben nu bijvoorbeeld minder kinderen dan gezinnen onder soortgelijke omstandigheden elders in Latijns-Amerika.

Brazilië

Als Brazilië de huidige groei weet vast te houden en meer investeert in sociale hervormingen, dan kan in dat land ook voor 2015 de armoede gehalveerd zijn, zegt Gasparini. Volgens Theotonio dos Santos, professor internationale economie aan de Federale Fluminense Universiteit in Brazilië, zijn de komende twintig jaar cruciaal voor Brazilië en de rest van Latijns-Amerika. 'De internationale economische situatie is momenteel gunstig en wereldwijd neemt de handel toe. Na 2020 zal die economische kracht waarschijnlijk afnemen.'

De nauwere handelsbetrekkingen met Afrika en Azië, in het bijzonder die met China, zorgen voor een opbloei van de Braziliaanse export. Brazilië behoort tot de twaalf grootste economieën ter wereld, maar staat nog steeds op de 85ste plaats als het gaat om het inkomen per hoofd van de bevolking.

Reacties