Strafhof moet mishandelde vrouwen opzoeken

07-12-2001
Door: OneWorld Redactie

Dit is één van de aanbevelingen die werden geformuleerd na de twee dagen durende conferentie ‘Rechtvaardigheid en Verantwoordelijkheid’, waar vele vertegenwoordigers van vrouwen- en mensenrechtenorganisaties uit conflictgebieden met elkaar discussieerden over de vraag hoe vrouwen hun recht kunnen halen. Deze conferentie werd georganiseerd door o.a. Novib, om de uitkomsten van het Tokio-tribunaal als startpunt voor vergelijkbare hedendaagse zaken te kunnen gebruiken.

De uitspraak van het Tokio-tribunaal, dinsdag jl., laat zien dat in oorlogssituaties misbruikte vrouwen uiteindelijk niet rechteloos hoeven te blijven. Maar deze vrouwen hebben er bijna 60 jaar over gedaan. De VN besloot in 1998 tot oprichting van een permanent Internationaal Strafhof, om dit soort zaken sneller, beter en rechtvaardiger te kunnen behandelen. Dit strafhof zal gaan werken als zestig landen het oprichtingsstatuut hebben ondertekend en zal in Den Haag gevestigd worden. De verwachting is dat dit volgend jaar het geval zal zijn.

De conferentie komt tot een aantal aanbevelingen aan het Internationaal Strafhof. Eén daarvan is, dat het Strafhof zich actief bekend moet maken bij lokale organisaties, de organisaties die als eersten in contact komen met de mishandelde vrouwen. Uit onwetendheid komt de informatie over misstanden vaak niet verder dan de maatschappelijk werkende van een lokale organisatie. Dorothé Appels, mede-organisator van de conferentie: “Het Joegoslavië-tribunaal heeft zichzelf niet genoeg bekend gemaakt. Veel zaken, onder andere van misbruikte vrouwen, zijn daardoor nooit behandeld. En de zaken die behandeld zijn leiden zelfs nog tot discussie. Afgelopen dinsdag, nota bene op de dag van de uitspraak door het Tokio-tribunaal, werd in twijfel getrokken of de massale verkrachtingen in Foca, vroeger Joegoslavië, wel of geen oorlogsmisdaden waren. En dat terwijl de rechters bewezen achtten dat moslimvrouwen tot seksslavernij werden gedwongen en één van de vrouwen verklaarde 150 keer verkracht te zijn.”
De conferentie-gangers willen ook dat het Internationaal Strafhof haar deuren openstelt voor ‘mensen uit het veld’, ofwel een actieve uitwisseling van kennis en kunde met de mensen die in conflictgebieden de contacten hebben met de mishandelde vrouwen. Zo kunnen de counselors en juristen in het veld leren hoe ze de vreselijke verhalen moeten documenteren, opdat de gegevens gebruikt kunnen worden in een rechtszaak.
De aanbevelingen moeten er toe bijdragen dat het Strafhof niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk de rechtspraak toegankelijk en beschikbaar maakt voor de slachtoffers. Spreeksters en voorzitter op de conferentie waren onder andere mevrouw Gabrielle Kirk McDonald, rechter van het Joegoslavië-tribunaal en het Tokio-tribunaal, Indai Sajor Lourdes, directrice van Woman’s Caucus for Gender Justice en Frits Kalshoven, professor internationaal en humanitair recht. De conferentie werd georganiseerd door Woman’s Caucus for Gender Justice, Institute for Social Studies en Novib.

Reacties