Stop GATS! Europese actiedag tegen uitverkoop van diensten

04-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Wemos

Open dag bij ministerie van Economische Zaken
stop de uitverkoop van diensten!
Donderdag 13 maart is de Europese actiedag tegen de uitverkoop van diensten in het kader van het WTO-verdrag GATS (General Agreement on Trade in Services). In Nederland is deze dag uitgeroepen tot Open Dag bij het Ministerie van Economische Zaken. We willen met zoveel mogelijk mensen er verschillende organisaties die zich zorgen maken om GATS, naar het ministerie gaan om antwoorden te krijgen op de vele vragen die we hebben.
GATS gaat over liberalisering van diensten. Daaronder vallen private sectoren als toerisme en financiele diensten, maar ook overheidsdiensten zoals nutsvoorzieningen (water, energie en afval), gezondheidszorg en onderwijs.
Het doel van GATS is om handelsbeperkingen (zoals "lastige" overheidsreguleringen) weg te nemen. In de praktijk betekent dat het bedrijfsleven in deze sectoren het voor het zeggen krijgt: commercialisering en privatisering. De mogelijkheid voor overheden om het bedrijfsleven te reguleren, zal drastisch afnemen.
De GATS-onderhandelingen spelen zich af achter hoge muren en gesloten deuren waar alleen het bedrijfsleven doorheen kan. Zelfs het parlement heeft er nauwelijks wat over te zeggen en krijgt geen goede informatie.
Eind maart vinden belangrijke GATS-onderhandelingen plaats. De EU dreigt -met volledige instemming van de Nederlandse regering- belangrijke dienstensectoren 'weg te geven'.
Er is nu nog een kans om de Grote Uitverkoop tegen te houden. Kom 13 maart naar de open dag bij EZ!
Wat: open dag bij ministerie van Economische Zaken
Waar: Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Wanneer: donderdag 13 maart, 15.00 - 17.00 uur

Verzamelpunt: om 14.30 uur bij Den Haag centraal station en vertrekken vervolgens in een demonstratieve optocht richting Economische Zaken.

Wemos
www.gats.nl
www.gats.nl
www.gats.nl

Reacties