‘Stijging energiebehoefte maakt van olie nieuwe bron van conflict’

19-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De energiebehoefte groeit de komende 20 jaar het hardst in ontwikkelingslanden, en met name in Azië. Dat zorgt voor grondige wijzigingen in de machtsverhoudingen in de wereld, zo beweert de studie van CSIS. Het centrum is een gezaghebbende openbare onderzoeksinstelling in Washington die mondiale politiek analyseert en aanbevelingen formuleert voor beleidsmakers.

Er zullen nieuwe machtsblokken ontstaan als gevolg van de energiebehoefte. Centraal-Azië zal afhankelijker worden van China. Bangladesh zal toenadering zoeken tot India. Rusland zal als energieleverancier een sterkere band ontwikkelen met de Europese Unie en met China.

De toenemende afhankelijkheid maken ook de Verenigde Staten erg kwetsbaar voor prijsschommelingen op de olie- en gasmarkt. De Golfstaten, waaronder enkele van Amerika’s huidige aartsvijanden, en vooral Saoedi-Arabië zullen de komende twintig jaar de hoeksteen zijn van een betrouwbare energievoorziening, stelt het rapport.

Omdat het aandeel van de olieproductie in Noord-Amerika en Europa vermindert, moeten de Golfstaten hun productie de komende twintig jaar verhogen met 80 procent.

Als Amerikaanse bedrijven een graantje willen meepikken van die expansie moeten de sancties tegen Iran, Irak en Libië worden opgeheven, aldus het rapport.

Gebruik fossiele brandstoffen neemt nog toe
Ook Europa en Azië zullen grote consumenten worden van olie uit de Golfstaten. De Europese behoefte aan aardgas zal vooral bevredigd worden door Rusland, wat volgens het rapport tot een ‘zorgwekkende afhankelijkheid’ zal leiden.

De groeiende afhankelijkheid van bepaalde regio’s maakt van olie een grotere bron van conflict deze eeuw, stelt het CSIS. Maar door de eenwording van de energiemarkt door elektriciteitsnetten en pijpleidingen zou het ook kunnen bijdragen aan stabiliteit tussen de machtsblokken.

De studie zegt met nadruk dat nucleaire energie noch zonne- en windenergie tegen 2020 een groter aandeel zullen innemen in de wereldwijde energievoorziening dan nu. Ondanks alle technologische vooruitgang ‘is het een feit dat de energiebehoefte (van 2000 tot 2020) op dezelfde manier zal ingevuld worden als in de vorige eeuw’, zegt het rapport.

Fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool) zullen in 2020 zelfs instaan voor 88 procent van de energieproductie, tegenover 86 procent in 2000. Het grootste verschil zal zijn dat gas een groter aandeel inneemt ten koste van olie en steenkool.

De natuurlijke voorraad is meer dan ruim genoeg om tot ver na 2020 gas en olie te leveren. De hamvraag is echter wie er toegang tot zal hebben. De bevoorrading wordt dus prioritair voor alle landen die op wereldvlak willen meetellen.

Hele rapport is hier te downloaden

Reacties