Stichting Natuur en Milieu boert goed

03-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De stichting ontving 133.000 gulden, tegen 70.000 het jaar ervoor. De extra giften zijn te danken aan de aanstelling van een fondsenwerfster en een extra oproep onder de ruim tienduizend donateurs.

De giften vormen slechts een klein deel van de inkomsten. De stichting, die voor 322.000 gulden per jaar een monumentaal pand huurt in het centrum van Utrecht, bestaat vooral dankzij de ministeries van VROM, LNV en Verkeer en Waterstaat. Deze gaven vorig jaar samen bijna vijf miljoen gulden. Andere inkomsten kwamen van de Postcodeloterij en Natuurmonumenten.

De stichting Natuur en Milieu probeert door overleg en lobby te bereiken dat Nederland groener wordt.

Vorig jaar verzette de stichting zich tegen het mestoverschot, de groei van Schiphol en Waddengasboringen. De stichting spreekt overigens over samenwerking met Milieudefensie. Mogelijk worden gesprekken hierover dit jaar afgerond.

Website van stichting Natuur en Milieu

Reacties