Steun voor Braziliaans regenwoud

06-12-2006
Door: Henk Hendriks
Bron: Wereldomroep

De beschermde gebieden maken deel uit van het zogeheten Guyana Shield, dat zich uitstrekt van Colombia tot Frans Guyana en waartoe ook Guyana en Suriname behoren. De deelstaat Para heeft hiervoor medewerking gekregen van het IMAZON (Amazone Institute of People and the Enviremont), gevestigd in Para en CI (Conservation International), een Amerikaanse NGO die al eerder een rol speelde bij de totstandkoming van het Centraal Natuurreservaat in Midden-Suriname.    

Door de instelling van een beschermd gebied in het aangrenzende Brazilië maakt de deelstaat Pará een einde aan de ongebreidelde houtkap van het Amazone regenwoud. Sinds 1970 is meer dan 600.000 vierkante kilometer verwoest, waarmee ontelbare dier- en plantensoorten ernstig worden bedreigd. Ook voor de overwegend indiaanse woongemeenschappen was het vijf voor twaalf. Als de ontbossing in dit tempo was doorgegaan zou tegen 2050 dit totale gebied een landbouwbestemming hebben gekregen.

Wim Udenhout, directeur van Conservation International Suriname is in z'n nopjes. De maatregel van de Brazilianen ziet hij als een nieuwe stap in de richting van een geïntegreerd natuurbehoud in Zuid Amerika. In 2002 zijn er op de grote milieuconferentie in Paramaribo afspraken gemaakt over de aansluiting van grote arealen beschermd gebied in de verschillende landen op het Guyana Shield, een strook in het Amazone regenwoud die zich uitstrekt van Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Frans Guyana tot in Brazilië. 'We moeten af van geïsoleerde stukjes beschermd bos. Het gaat om aaneengesloten gebieden met een geïntegreerd ecologisch systeem.'

De nieuwe beschermde gebieden vormen het Braziliaanse deel van dit Guyana Shield. Het staat bovenaan de lijst van beschermde ecosystemen. Het gaat hier dan ook om niet minder dan 25 procent van het totale tropisch regenwoud op aarde. Tot nu toe is 90 procent van dit zeer waterrijke gebied nog ongerept. De maatregelen van Para betekenen ook dat beschermde diersoorten als de reuzenotter, de jaguar en apen voor uitroeiing worden gespaard.

Juichkreet

Vanuit Washington, het hoofdkwartier van Conservation International komt de juichkreet van CI president Russell A. Mittermeier 'Als er over een eeuw nog maar één stuk tropisch regenwoud intact is gebleven, dan is het in ieder geval dit deel van het noordelijk Amazone gebied. Dankzij de visie en inspanningen van de Braziliaanse politiek.'   

Enkele jaren geleden speelde CI in Suriname een grote rol bij de totstandkoming van het Centraal Surinaams Natuurreservaat, een gebied zo groot als driekwart Nederland. In Suriname gaat de ontbossing minder snel. Niet alleen dankzij het natuurreservaat trouwens. De landbouwactiviteiten beperken zich voornamelijk tot de kustvlakte. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bedreigingen zijn: wilde houtkap, goudwinning en mijnbouw.

In Brazilië spreken we van een geheel andere schaal. Het nieuwe beschermde gebied beslaat 15 miljoen hectare. Het grootste gedeelte is het 4,25 miljoen hectare grote Grão-Pará Ecologisch Station. Dit stuk regenwoud, ongeveer ter grootte van Denemarken, ligt tegen de grens van Guyana en sluit aan op het Maicuru Biological Reserve en enkele andere beschermde gebieden, waaronder het Tumucumaque National Park in de Oost Braziliaanse staat Amapá.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de Wereldomroep

 

Reacties