Steun EU aan stuwdammen omstreden

19-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens de Engelse krant The Guardian, die over uitgelekte documenten van de Europese Commissie zegt te beschikken, maakt de subsidie voor grote dammen deel uit van een groter pakket van subsidies dat de productie van alternatieve energie moet stimuleren. Het gaat daarbij om projecten met wind-, zonne-, getijden- of (kleine) hydro-energie in ontwikkelingslanden.

Megaprojecten op het gebied van hydro-elektriciteit vallen volgens de Wereldbank en internationale milieuorganisaties niet onder alternatieve energie. Zij baseren zich op een studie van de World Commission on Dams.

Overstroomde vegetatie

Die studie uit 2001 stelt dat de methaan die vrijkomt in stuwmeren meer broeikasgas produceert dan wordt bespaard door het niet verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen.
De vegetatie die wordt overspoeld door het stuwmeer sterft af. Bij het rottingsproces komt methaan vrij. 

De damcommissie kwam vervolgens met een aantal milieubesparende voorwaarden op de proppen. Los daarvan besloot de Wereldbank grote damprojecten niet langer te steunen.

Vuile zaakjes

In november 2004 drong een groep organisaties er bij de Europese Commissie op aan dat het voorstel ten minste de genoemde milieubesparende voorwaarden zou omvatten. De toenmalige commissaris voor Handel, Pascal Lamy, liet de organisaties weten dat een aantal landen weigerden die voorwaarden te accepteren.

Volgens de uitgelekte documenten, waarover The Guardian beschikt, zouden de belangrijkste landen vandaag in Parijs gedurende een bijeenkomst van exportkredietorganisaties beslissen over de voorstellen. 'Dat is onaanvaardbaar', zegt een woordvoerder van de Britse actiegroep The Corner House tegen The Guardian. 'Het steunen van grote dammen onder het mom van alternatieve energie-projecten is het stimuleren van vuile zaakjes zoals ze al jaren doen, terwijl ze 'groen' pretenderen te zijn. Dit alles gebeurt ook nog stiekem. Het is een schande.'

Reacties