Steun aan Bangladesh zeker tot en met 2005

04-03-2003
Door: OneWorld Redactie

Van 2000 tot en met 2002 werd het onderwijs- en spaar- en kredietprogramma van Novib-partnerorganisatie Brac ondersteund door de Provincie Zeeland met ruim € 18.000,- per jaar. Om ook de Zeeuwse bevolking bij deze projectkoppeling te betrekken hebben Novib en COS Zeeland vanaf 1999 educatieve activiteiten rond 'Zeeland Bangladesh' opgezet. In de afgelopen jaren hebben vooral veel basisscholen in Zeeland met enthousiasme meegedaan aan het project 'Haal Bangladesh de klas in'. Daarnaast namen alle Zeeuwse gemeenten deel aan de actie 'Een ton voor water', die eveneens in het teken stond van Bangladesh. De komende jaren gaat de provincie naast de onderwijsprogramma's van Brac ook activiteiten voor straatkinderen van partnerorganisatie ASK in Bangladesh ondersteunen. De educatieve activiteiten en materialen worden vernieuwd en uitgebreid, onder meer met lesbrieven voor het voortgezet onderwijs. Hierbij levert de Hogeschool Zeeland een belangrijke bijdrage. De Hogeschool gaat ook andere vormen van bijdragen onderzoeken, zoals het organiseren van stages in Bangladesh. In de komende drie jaar hopen Novib en COS Zeeland opnieuw veel Zeeuwen te bereiken met het project Zeeland-Bangladesh. Zij willen informeren over onrecht en armoede en de situatie in Bangladesh en de Zeeuwen uitnodigen na te denken over wat zij zelf kunnen doen voor een rechtvaardiger verdeling in de wereld.

ZeelandBangladesh
Ton voor water

Reacties