Sociaal Wereldforum tegenhanger van ‘kapitalistische’ top in Davos

24-01-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

De fora geven de verdeling in de wereld aan. In Davos komen bedrijfsleiders, financiers, regeringsleiders bijeen. In Porte Allegre, Brazilië, ontmoeten de maatschappelijke organisaties (NGO's), sociale bewegingen, politici en vakbondsvertegenwoordigers elkaar.

Het Economisch Forum, ontstaan in de jaren zeventig, groepeert de 1000 grootste multinationale ondernemingen van de planeet. Op het Sociaal Forum worden linkse intellectuelen verwacht als Vandana Shiva, Indiaas eco-feministische auteur, Noam Chomski, Amerikaans linguïst, Danielle Mitterrand, voorzitster van de Franse stichting France Liberté en Jose Ramos Horta, leider van de Oost-Timorese bevrijdingsbeweging en Nobelprijswinnaar.

‘Het Sociaal Forum is een poging om principes en gezamenlijke acties te bepalen in de strijd tegen het neoliberalisme,’ zegt Miguel Possetto, vice-gouverneur van Rio Grande do Sul en organisator van het Sociaal Forum.

Het Forum wil ‘alternatieve strategieën voor wereldwijde ontwikkeling’ bedenken. ‘Een andere wereld is mogelijk’ is de slogan.

Maar net als in Davos kent ook Porte Allegre panelgesprekken, werkgroepen en discussiegroepen en zal er eens per jaar worden vergaderd. En zelfs enkele onderwerpen zijn hetzelfde.

Zaden als erfgoed der mensheid
In Davos praten de groten der aarde over ‘Duurzame groei en overbrugging van de tweedeling: een raamwerk voor onze globale toekomst’.

In Porte Allegre staan op de agenda onder andere genetisch gemodificeerde producten, de milieu-impact van de globalisering, de toestand in het Amazonewoud, de ecologische vereisten van handel, de wereldwijde vraag naar water en hernieuwbare energie.

De Movimento dos Sem Terra (MST), de beweging van landloze boeren, gaat in Porte Allegre een wereldwijde campagne voorstellen om zaden te beschouwen als erfgoed van de mensheid.

In het Wereldkamp van Inheemse Volken discussiëren deelnemers over traditionele kennis en de manier waarop zij etnisch en cultureel kunnen overleven.

Dat de anti-Davostop wordt gehouden in Porto Allegre is geen wonder. De stad wordt al 12 jaar bestuurd door de linkse Arbeiderspartij. De staat Rio Grande do Sul, waar Porte Allegre ligt, is de bakermat van de MST en heeft een lange traditie op het gebied van milieubescherming.

De staat wil een territorium worden dat vrij is van genetisch gemodificeerde organismen. De staatsregering heeft al een moratorium gevraagd op het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden tot bewezen is dat zij geen risico inhouden voor het milieu en voor de menselijke gezondheid.

De vorderingen van het Sociaal Forum zijn hier te volgen
Hier is Davos te volgen

Reacties