Sociaal kapitaal

01-09-2004
Door: Tekst: Annick Weijntjes


'Ownership' en 'participatie', zie ik u denken? Gefeliciteerd, in één keer goed! U kent uw 'buzz-words' en mag door naar de volgende ronde. Nu een lastige: wat doe je vervolgens als gemeente als je plan af is, maar je niet de middelen hebt om het uit te voeren? Inderdaad, dan ga je op zoek naar strategische partners die je een eindje op weg kunnen helpen en een deel van de uitvoering voor hun rekening willen nemen. Je zou nog bijna gaan denken dat theoretische containerbegrippen toch een praktische waarde hebben. Maar laat ik daar nu niet verder op ingaan. Dat leidt zo af van waar ik het hier over wil hebben: ontwikkeling van binnenuit. Duurzamer kan het niet.

Een succesverhaal. In het zuiden van het land waarin ik werk, ligt een gemeente die grotendeels van de buitenwereld is afgesloten. Er is weliswaar een toegangsweg, maar tijdens het regenseizoen (lees: de helft van het jaar) is deze moeilijk begaanbaar en op sommige plaatsen zelfs overstroomd. Telefoon is er niet, en mobiele dekking ook niet. Elektriciteit is er als de generator het doet.

In deze gemeente ligt een dorp waar een jongerengroep is uitgegroeid tot een soortement sociale beweging die het heft in eigen hand heeft genomen. Inmiddels is er een gezondheidscentrum gebouwd, en staat er een opleidingscentrum in de steigers waar jonge meisjes kunnen leren voor kapster of kleermaakster. Verder is er in het dorp een goed functionerende spaarbank, die ook mensen uit omliggende dorpen bedient, en kun je er iets afsluiten dat op een ziektekostenverzekering lijkt. Omdat een aantal investeringen het budget van de groep te boven ging, heeft ze partners gezocht. Ondertussen is 'de vrienden van' opgericht. Die draagt financieel een steentje bij, maar alleen als de lokale bevolking een deel van de kosten - vaak in natura - voor haar rekening neemt.

'Het lijkt hier wel een paradijsje', merkte een collega op toen we er op bezoek waren. 'Maar dan wel een erg arm paradijsje', was mijn eerste gedachte. Dat neem ik bij dezen terug. Sociaal kapitaal kent geen prijs. Een lokale ontwikkelingsdynamiek al evenmin.Reacties