SNV komt los te staan van ministerie

23-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Tot nu toe was het minister voor Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel van Buitenlandse Zaken, de formele werkgever van de SNV. De ontwikkelingsorganisatie, die deskundigen uitzendt naar ontwikkelingslanden, is al enige tijd bezig zich te herpositioneren.

De verzelfstandiging komt voort uit aanbevelingen van een interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Uitzending Personeel Ontwikkelingssamenwerking’, dat in 1999 concludeerde dat de SNV bestuurlijk en financieel moest worden losgekoppeld van het ministerie.

Kerntaak van de SNV is het bieden van advies en deskundigheid aan lokale organisaties in het Zuiden op gebied van capaciteitsopbouw voor onder andere lokaal bestuur, beheer van natuurlijke hulpbronnen en de private sector. De ontwikkelingsorgansiatie zal geen nieuwe projecten in eigen beheer meer uitvoeren.

De verzelfstandiging gebeurt in fasen. Vanaf 1 januari 2002 zal de SNV statutair als onafhankelijke organisatie gaat opereren. Daarna volgen de materiële, financiële en personele ‘ontvlechting’. Dat zal aan het einde van volgend jaar moeten zijn voltooid.

In het vervolg zal het ministerie louter nog subsidies verstrekken op aanvraag van de SNV. Het zijn met name de Nederlandse ambassades die de SNV opdrachten moeten verschaffen.

SNV Ontwikkelingsorganisatie

Reacties