SMS’en voor toegankelijke zorg in ontwikkelingslanden

25-11-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: Wemos

‘Als je in Nederland acute zorg nodig hebt, kun je vanmiddag geholpen worden. En je hoeft je creditcard niet vooraf te laten zien. Maar in veel ontwikkelingslanden is dat heel anders.’ Kick Visser, bestuursvoorzitter van stichting Wemos, zette de toon bij de start van de campagne ‘Toegang tot zorg voor iedereen’. Met de campagne vraagt Wemos aandacht voor de groeiende macht van het bedrijfsleven in de zorgsector van veel ontwikkelingslanden. Een ongezonde situatie, vindt Wemos, omdat de gezondheidszorg voor velen onbereikbaar wordt. ‘Gezondheid is geen koopwaar, maar een mensenrecht.’

SMS ‘SOS’ naar 4777
In de campagne, die tot eind 2005 duurt, wil Wemos zo veel mogelijk steunbetuigingen verzamelen onder zorgverleners in Nederland. Wemos-directeur Nina Tellegen lanceerde de campagne in het AMC met een oproep aan zorgverleners om de letters ‘SOS’ te SMS’en naar telefoonnummer 4777. ‘Met die SMS’jes kunnen we de Nederlandse overheid oproepen om zich internationaal sterk te maken voor betere toegang tot zorg in ontwikkelingslanden.’ Normaal gesproken is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan in het AMC, maar voor deze gelegenheid werd enkele minuten een uitzondering gemaakt.
Overheden zijn te zwak
Voor een zaal vol belangstellende zorgverleners en studenten debatteerden in het AMC onder anderen prof. dr. Joep Lange, hoogleraar inwendige geneeskunde en aids-deskundige, en prof. dr. Piet Kager, hoogleraar tropische geneeskunde. Joep Lange erkende dat veel overheden in ontwikkelingslanden te zwak zijn om goede zorg voor alle inwoners te waarborgen. ‘Regulering van bovenaf heeft daarom op korte termijn weinig effect. Je moet tegelijkertijd van onderaf werken: betaal zorgverleners beter en zet bijvoorbeeld een zorgverzekering op voor iedereen.’ Piet Kager brak een lans voor gratis gezondheidszorg. ‘In Vietnam heeft de regering ooit besloten om malariabestrijding gratis te houden. Dat was een gouden greep. Er is sindsdien geen drempel meer voor Vietnamezen om zich te laten behandelen.’
Week van Internationale Gezondheid
De lancering van de Wemos-campagne maakt deel uit van de Week van Internationale Gezondheid, waarin Wemos een beroep doet op de solidariteit van Nederlandse zorgverleners met hun collega’s in ontwikkelingslanden. Veertig ziekenhuizen in Nederland tonen van 22 tot 28 november hun betrokkenheid met uiteenlopende activiteiten. De ziekenhuizen werken samen met Wemos en de regionale centra voor internationale samenwerking (COS). Tijdens de campagnelancering in het AMC konden de aanwezigen volgen hoe Nina Tellegen via de telefoon informeerde naar de ervaringen in het Rijnland Ziekenhuis in Alphen aan de Rijn, waar Wemos op dat moment ook aanwezig was met een informatiemarkt. Wie de campagne wil steunen, kan behalve SMS’en ook een handtekening plaatsen op de website van Wemos: www.wemos.nl.
Over Wemos
Optimale gezondheid is een universeel mensenrecht. Daar zijn alle landen, arm en rijk, het over eens. Maar in de praktijk merken we er weinig van. Veel mannen, vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden lopen dagelijks onnodige gezondheidsrisico’s. En als ze ziek worden, kunnen ze geen beroep doen op goede zorg. Voor die mensen komt Wemos op. Samen met organisaties in ontwikkelingslanden en met steun van Nederlandse zorgverleners doen we wereldwijd een beroep op regeringsleiders en beleidsmakers: health for all.
Noot voor de redactie
Er zijn foto’s beschikbaar van de campagnelancering in het AMC. Wilt u een foto plaatsen of wilt u meer weten over de campagne ‘Toegang tot zorg voor iedereen’? Neem dan contact op met: Brigitte Boswinkel, brigitte.boswinkel@wemos.nl telefoon 020-4352079 of, als Brigitte Boswinkel afwezig is: Anna Maria Doppenberg, anna.maria.doppenberg@wemos.nl telefoon 020-4352058

www.wemos.nl

Reacties