'Singles zijn ramp voor milieu'

15-01-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het onderzoek van de Michigan State University en Stanford University in de Verenigde Staten signaleert een wereldwijde trend naar eenpersoons-huishoudens. Die huishoudens maken veel inefficiënter gebruik van energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen dan de traditionele huishoudens van vijf of meer leden.

De mondiale trend naar kleinere huishoudens, en in het bijzonder alleenstaanden, versnelt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitroeiing van de toch al bedreigde diersoorten. Zo leven in het Wolong Nature Reserve in China reuze panda's en rode panda's naast leefgemeenschappen waarvan het aantal huizen sneller groeit dan op grond van bevolkingsgroei kan worden verwacht.

Het aantal huishoudens groeit veel sneller dan de bevolking. De laatste twee decennia nam de bevolking wereldwijd met 70 procent toe, terwijl het aantal huishoudens steeg met 110 procent. Landen als Griekenland, Italië, Portugal en Spanje zijn daar goede voorbeelden van. In Groot-Brittannië groeide het aantal huishoudens tussen 1985 en 2000 zelfs 4,5 keer zo snel als de bevolkingsgroei. In Roemenië neemt de bevolking in grootte af, terwijl de vraag naar woningen stijgt.

Kettingreactie

Wetenschappers zien deze trend naar kleinere huishoudens als een groter gevaar voor het milieu dan de bevolkingstoename.

Achterliggende oorzaak van de trend is het feit dat mensen op latere leeftijd trouwen en in grotere aantallen scheiden. Er zijn ook steeds minder traditionele huishoudens waar meerdere mensen onder een dak wonen. Verder blijkt dat de 'nieuwe' huishoudens meer vervuilen en meer land, water en andere natuurlijke hulpbronnen gebruiken.

'De trend naar het leven in kleinere eenheden is een van de grootste uitdagingen waar we in de strijd voor het behoud van het milieu vandaag de dag voor staan,' zegt Jianguo Liu van de Michigan State University en hoofdauteur van het rapport. 'Het start een kettingreactie van milieuschade: het heeft een negatief effect op landgebruik, op het broeikaseffect, of afval en op boskap.'


Laatste bijdragen onderaan.

Paul Metz, consultant, schrijft:
"Blijvend alleenstaanden roeien toch slechts de bedreigde soort 'mens' uit? Tenminste als zij een dominant aandeel van de wereldbevolking zouden uitmaken. En is de mens niet vooral ook een bedreigENde soort?"

Mélanie Smits (single uit Leeuwarden), schrijft:
Een één persoonshuishouden belast deels de natuurlijk bronnen. Echter zo drastisch als het artikel suggereert zijn de gevolgen mijns inziens niet.
Een alleenstaande gebruikt minder energie- en water dan een gezin. Een single heeft geen 2 auto's wat in een gezinssituatie meer dan normaal is. Een single gebruikt de auto minder dan een gezin, waarvan elk lid een drukke agenda heeft.
Daarnaast is er een krapte op de woningmarkt en wordt er niet onbeperkt gebouwd om de alleenstaande een woonruimte te bieden. Single wil niet zeggen dat je alleen woont. Je hebt woongroepen, studentenflats, huisdelers.
Kortom: Het verstoren van het ecosysteem zou ik niet toeschuiven op de singles. Dat is nl. wel een erg eenzijdige belichting van het probleem."

Richard van Vliet, beleidsmedewerker milieu VNG, reageert:
"Uiteraard zijn vrijgezellen slechter voor het milieu. Je stookt het huis voor 1 persoon, kookt voor jezelf en gooit meer voedsel weg vanwege de te grote verpakkingen.Daarnaast neem je meer ruimte in en bij een auto zit er maar 1 persoon in.
Wat afval en water betreft moet het geen verschil maken. Ik koop niet meer kleren en producten dan iemand in een meerpersoonshuishouden en sta niet langer onder de douche.

Wellicht gaan stellen vaker in bad zelfs en misschien meer op vakantie."

Martin Woortman schrijft:
"Wat een kortzichtige reactie van de heer Van Vliet over alleenstaanden. Als beleidsmedewerker van de VNG zou hij toch moeten weten dat alleenstaanden minder kamers per persoon hebben dan paren en dat zij minder uitgeven aan duurzame consumptie goederen dan paren. De reden is dat zij minder te besteden hebben dan paren. Meer dan de helft van de alleenstaanden in Nederland heeft een benedenmodaal inkomen terwijl meer dan de helft van de paren een inkomen van 2X modaal of meer heeft (gegevens CBS).
Voorts is bekend dat milieubelastend gedrag vooral gestuurd wordt door de hoeveelheid geld die iemand te besteden heeft. Volgens de organisatie Milieu Centraal gooit een gemiddeld huishouden (2,3 personen) voor ongeveer 350 euro per jaar aan ongebruikt voedsel weg. Zij hebben mij verklaard dat onbekend is hoe dit bij alleenstaanden is. In ieder geval lijkt me duidelijk dat er heel wel grond gebruikt wordt om dit niet gebruikte voedsel te gebruiken.
Gezinsvorming is de grootste bedreiging voor het milieu. Zij zorgen namelijk voor de huishoudens van de toekomst terwijl alleenstaanden zonder kinderen geen nieuwe huishoudens opleveren in de toekomst. Voor de luiers die alleen al in Nederland gebruikt worden zijn jaarlijks 1,8 miljoen bomen nodig."

Marja Kaag schrijft:
"Ik ben een echte single: 49 jaar, nooit getrouwd geweest, geen kinderen. Ik kan mij niet voorstellen dat ik méér vervuild heb in mijn leven dan iemand die kinderen krijgt. Elk mens vervuilt, dus als je je vermenigvuldigt ben je de grootste vervuiler!"

Martin Woortman uit zijn diepe ongenoegen:
“Hierbij wil ik mijn ongenoegen uiten over de manier waarop op uw website geschreven wordt over alleenstaanden. Het noemen van alleenstaanden als een ramp of een ernstige bedreiging voor het milieu is naar mijn mening stigmatiserend en discriminerend. Ik overweeg dan ook om melding te maken hiervan bij het meldpunt Internet Discriminatie.
In het oorspronkelijke artikel worden kleine huishoudens als een bron van aantasting van de biodiversiteit genoemd. Gezien de gemiddelde grootte van huishoudens in Nederland geldt dit dus voor alle huishoudens in Nederland. Toch noemt u sle

Michigan State University
Nature

Reacties