‘SER maakt arbeidsrechten ondergeschikt aan vrije keus ondernemer’

14-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Het SER advies wil aan de naleving van het recht op vakbondsvorming, het verbod op dwang- en kinderarbeid en non-discriminatie op de werkplek aan de individuele ondernemer overlaten. Het gaat daarbij vooral om landen waar de overheid het laat afweten als het gaat om handhaving van internationaal aanvaarde arbeids-, mensenrechten- en milieunormen.

Volgens Amnesty en de Landelijke India Werkgroep (LIW) maakt het SER in haar advies nauwelijks onderscheid tussen de nationale en internationale dimensie van maatschappelijk ondernemen.

De analyse van de Nederlandse verhoudingen wordt, meestal impliciet, ook gebruikt om de internationale dimensie van maatschappelijk ondernemen te benaderen, stellen de organisaties. In Nederland is het wellicht verdedigbaar dat de ondernemer naast de bestaande wet- en regelgeving, niet verplicht nieuwe 'maatschappelijke taken' wordt opgelegd.

Dat kan echter geen vrijbrief voor ondernemingen zijn om in het buitenland fundamentele arbeids- en mensenrechten naar eigen inzicht niet te respecteren.

Amnesty en LIW pleiten voor een actieve overheidsrol bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van door haar zelf ondertekende internationale arbeids-, mensenrechten- en milieuverdragen.

De organisaties pleiten voor:

  • een wettelijke verplichting voor ondernemingen tot 'sociale rapportage', of op zijn minst rapportage over (een plan van aanpak tot) naleving van de fundamentele arbeidsnormen, inclusief onafhankelijke verificatie;
  • een kennis- en promotiecentrum voor verantwoord ondernemen;
  • 'maatschappelijk ondernemerschap' van de overheid. De overheid moet ook maatschappelijke richtlijnen voor verantwoord ondernemen hanteren.

    Amnesty website
    Landelijke India Werkgroep

  • Reacties