Senaat VS praat voor het eerst over beperking CO2-uitstoot

30-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De Republikein John McCain en Democraat Joseph Lieberman hebben een wetsvoorstel ingediend die de uitstoot van kooldioxide van kolencentrales, fabrieken en voertuigen moet verminderen. De VS stootten van alle landen in de wereld de grootste hoeveelheid kooldioxide uit. Volgens Lieberman hebben de Amerikanen daarom een ‘morele verplichting’.

McCain denkt dat de Senaat het klimaatvoorstel zal afkeuren. Toch vindt de Republikein dat niet het belangrijkst. ‘Het gaat erom dat er een discussie op gang komt. Uiteindelijk zullen we eens zegevieren.’

'Geen goede tijd om gezinnen te belasten'

De Amerikanen hebben een roerige geschiedenis waar het gaat om milieubescherming. In 2001 waren de VS een van de weinige staten die het Kyoto-verdrag niet ondertekenden. Door dit verdrag worden landen gebonden de CO2-uitstoot met 5,2 procent te verminderen in de periode 1990 tot 2012.

Volgens Kit Bond, een Republikein uit Missouri, is er geen bewijs dat de aarde opwarmt door menselijk handelen. Hij denkt dat door het beperken van de uitstoot energiebedrijven hun prijzen verhogen. ‘Het is niet bepaald een goede tijd om gezinnen hiermee te belasten,’ aldus Bond. ‘Het zou de Amerikaanse economie miljarden dollars kosten en voor stijging van de werkloosheid zorgen.’

Ook de nationale vereniging voor fabrikanten noemt de gevolgen voor de economie ‘verwoestend’. Er zullen in de periode voor 2012 zo’n 600.000 extra werklozen komen.

Milieugroeperingen wijzen er echter op dat de opwarming van de aarde ernstig is. Volgens hen laat een recente Nasa-studie zien dat de oppervlakte van de Noordpool elke tien jaar met 10 procent slinkt.

Reacties