Schuld kwijtschelden: 'veel praten, weinig doen'

05-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Door de schuldenproblematiek overlijden volgens Jubilee 2000 jaarlijks zeven miljoen kinderen. Sinds het begin van het jaar 2000 stierven al bijna 3,5 miljoen kinderen als rechtstreeks gevolg van de torenhoge, niet aflosbare schulden.

Maatschappelijke organisaties leggen de link tussen de schuldenberg en het feit dat landen onvoldoende geld hebben voor armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg. De internationale gemeenschap erkent het probleem volmondig, maar doet nauwelijks iets, zo luidt de kritiek.

'De jaarlijkse top van de G8 (21 tot 23 juli) vindt niet voor niets plaats op het afgelegen eiland Okinawa in de Pacific,' hoont Jubilee 2000 in de richting van politieke leiders als Clinton en Blair. In het rapport 'Island Mentality' verwijt de organisatie dat zij de kritiek ontlopen.

De kritiek is dat nog geen enkel land een kwijtschelding van de schulden heeft gekregen. Dit ondanks de belofte van de G8 vorig jaar om 230 miljard gulden kwijt te schelden aan de armste landen. De eerste resultaten zullen pas tegen 2005 merkbaar zijn, stelt Jubilee 2000. Maar zelfs dan zal de belofte van honderd miljard dollar niet gehaald worden.

De totale schuldenberg bedraagt 5.060 miljard gulden. Naar verwachting zal tegen het eind van dit jaar 34,5 miljard gulden worden kwijtgescholden.

Jubilee hekelt het feit dat de politieke traagheid komt op een moment van ongekende welvaart in het Westen en toenemende armoede in ontwikkelingslanden.

'Alleen al de verwachte winst van Nintendo dankzij de Pokemon-rage zou voldoende zijn om de gehele schuld van Rwanda en Niger te voldoen,' aldus Jubilee 2000.

'De G8-leiders moeten in Okinawa een belangrijke keuze maken,'stelt Adrian Lovett van Jubilee 2000. 'Doen ze niets, dan zal de prijs later veel hoger zijn. Het alternatief is dat ze versneld alle bilaterale schulden van de armste landen kwijtschelden en zo een miljard mensen een nieuwe start geven.'

Amerikaanse bezwaren
Een van de landen die zijn beloften niet waarmaakt is de Verenigde Staten. In het Huis van Afgvaardigden sneuvelde een voorstel om de beloofde één miljard gulden vrij te maken voor schuldsanering. Op de begroting van 2001 wordt nu slechts 159 miljoen gulden vrijgemaakt.

Dan Driscoll-Shaw, de Amerikaanse coördinator van Jubilee 2000 reageerde boos: 'Onze wetgevers keren nog maar eens hun rug naar de 19.000 kinderen die dagelijks sterven door gevolgen van de schuldenproblematiek. Waar is het mededogen?'

Driscoll-Shaw zei dat het 'afstotelijk is dat er wel 3 miljard gulden wordt vrijgemaakt voor militaire steun aan Colombia, maar dat de armen in de steek worden gelaten'. 'We zullen dit onthouden op election-day.' In september valt de definitieve beslissing. In de Senaat is overigens wél steun voor meer schuldverlichting.

30.000 kwartjes voor Herfkens
Volgens Adrian Lovett is de rol van de Wereldbank en IMF bij schuldverlichting een belangrijke vertragende factor. Deze instellingen moeten beoordelen of landen een goed armoede- en financieel beleid voeren. Deze besluitvorming duurt jaren. Van de 36 armste landen is tot nu toe alleen Uganda geslaagd voor dit 'examen'. Ook Jubilee 2000 Nederland vindt dat het veel te traag gaat. 'Er wordt veel gesproken, veel beloofd en weinig gedaan,' aldus een woordvoerder. 'Jubilee 2000 vindt dat dit traject verlaten moet worden. Het beslissingsmoment moet veel eerder: als een land in overleg met maatschappelijke organisaties een goed beleid overeenkomt en dit begint uit te voeren, moet meteen worden overgegaan tot schuldsanering.'

Ook de politieke lobby in Den Haag heeft niet opgeleverd wat Jubilee 2000 hoopte: extra middelen voor schuldverlichting die niet betaald wordt uit het budget van ontwikkelingssamenwerking, maar uit de extra miljarden die de regering binnenkreeg.

Eind juni overhandigde de campagne 30.000 kwartjes aan minister Herfkens. Die stelt dat het budget van haar departement ook groeit en internationaal is afgesproken dat schuldsanering een vorm van hulp aan ontwikkelingslanden is.


Meer nieuws over de campagne van Jubilee 2000

Reacties