Scheepvaartlobby poogt snellere veiligheid tankschepen te voorkomen

03-12-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Als het kalf verdronken is dempt men de put. De tanker de ‘Prestige’ besmeurde de Spaanse kust de afgelopen weken met honderdduizenden tonnen olie.

Ook na de olieramp met het tankschip de Erika in 1999 voor de Franse kust kwam de roep voor strengere regels en dubbele wanden voor tankschepen.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, besloot destijds de regels aan te passen aan de Amerikaanse eisen voor het vervoer van olie door tankers. Die werden opgesteld na de olieramp in 1989 voor de kust van Alaska.

Lobbyisten

Maar de IMO, die maatregelen uitvaardigt ter bevordering van de veiligheid van internationale scheepvaart, kampt met een machtige lobby.

Die komt van de Baltic and International Maritime Council (Bimco), the International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) en de International Chamber of Shippings (ICS). Deze gaven in een vergadering met de IMO vorig jaar nog aan voor een verschuiving te zijn van de gemaakte afspraken.

De belangenbehartigers vinden het redelijk om schepen tot 2017 zonder dubbele scheepswanden door te laten varen. Nu varen er ongeveer 900 van de 1800 schepen zonder de extra beveiliging. Ook vinden de lobbyisten dat het geldende verbod dat schepen ouder dan 25 jaar niet mogen varen, opgeheven moet worden.

Geen goed woord

Volgens directeur van Intertanko Svein Ringbaken mag zelfs de ramp met de Prestige niet leiden tot vervroeging van de deadline.

David Crocket van de International Transport Workers’ Federation heeft echter geen goed woord over voor de tankerindustrie. ‘Het huidige systeem beloont nog altijd diegenen die hun schepen zolang mogelijk in de vaart houden en zich verschuilen achter veiligheidsvoorschriften die nu niet meer voldoen.’

website van de International Maritime Organisation
Intertanko

Reacties