Scheepvaartkartels en havendiensten beperken handel meer dan tarieven

02-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het onderzoek van de Wereldbank spitst zich toe op de Verenigde Staten. Er is onderzocht wat de impact op de handel zou zijn van liberalisering van het transport over zee en de laad-en losdiensten in de havens.

Het blijkt dat als meerdere vrachtvaarders zouden kunnen meedingen naar de transport van een lading goederen, dat zo’n 25 procent in de kosten kan schelen. Liberalisering van de havendiensten zou nog eens 9 procent besparen, aldus de Wereldbank.

Exporteurs naar de VS – in het bijzonder van Afrika en Latijns Amerika – zien hun kosten omhoog schieten als gevolg van deze beperkingen. Die impact op de prijs van een product is groter dan de Amerikaanse handelstarieven, concludeert de Wereldbank.

Volgens de Financial Times kunnen scheepvaartkartels de anti-monopolie wetgeving in de VS, maar ook in de EU en andere landen, ontduiken als gevolg van internationale maritieme akkoorden.

Onderhandelingen over de liberalisering van het scheepvaarttransport zijn in het verleden mislukt. De Wereldbank betreurt dit omdat er zo geen regels kunnen worden ontwikkeld die de concurrentie bevorderen.

De Bank roept de invloedrijke landen op een eind te maken aan de anti-competitie praktijken van de internationale maritieme kartels. Ze zouden zich moeten gaan houden aan nationale anti-trust wetgeving.

Maar daarnaast is een internationaal initiatief nodig om die praktijken tegen te gaan, ‘omdat het boven de macht van vooral kleine staten ligt met nationaal beleid iets tegen de kartels te ondernemen,’ aldus de Wereldbank.

Reacties