Satelliet legt 'schoonmaakactie' in Zimbabwe vast

01-06-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

27 juni 2005: Bewoners van de sloppenwijk Porta Farm, nabij Harare, krijgen een flyer in hun hand gedrukt waarop staat dat ze hun huisraad moeten inpakken en de wijk moeten verlaten. De illegale woningen zullen worden gesloopt.

De volgende morgen rijdt een ronkende kolonne van bulldozers en bewapende politie de wijk binnen. In drie dagen tijd wordt de 15 jaar oude wijk, waar zes- tot tienduizend mensen woonden,  met de grond gelijk gemaakt. De bewoners worden op vrachtwagens geladen en gedropt buiten de stad, vaak gewoon langs de weg, bij een bushalte. Anderen komen terecht in een tijdelijk opvangkamp.

'De mensen moeten terugkeren naar het platteland, waar ze vandaan komen', stelt de regering van Mugabe. Hoe deze mensen van de ene op de andere dag een huis en een inkomstenbron moeten vinden, wordt er niet bij verteld.

Enkele duizenden daklozen eindigen in Hopley Farm, een stuk land zonder voorzieningen. Hopley Farm wordt afgeschermd met een checkpoint. Mensenrechtenactivisten en buitenlandse waarnemers krijgen geen toegang.

zimbabwe sloop sloppen voor_Digitalglobe
Porta Farm in 2002. Foto: Digital Globe
Zimbabwe sloop sloppen na_digitalglobe
Porta Farm nu. Foto: Digital Globe

Nu, een jaar later, publiceert Amnesty, in samenwerking met de Zimbabwaanse organisatie Advocaten voor Mensenrechten (ZLHR), een goed gedocumenteerde beschrijving van de gebeurtenissen rond Porta Farm. Op satellietfoto's is te zien hoe de wijk - met behalve huizen ook een school, een kinderopvang en een moskee- een jaar later is veranderd in een groot braakliggend terrein, met alleen nog bosjes en puin.

De voormalige bewoners zijn meestal meer kwijt geraakt dan alleen hun huis. Ze verloren hun bron van inkomsten, kinderen konden niet meer naar school, aidsbehandelingen werden afgebroken en hun sociale vangnet viel uit elkaar. Inmiddels hebben velen een klein stukje land toegewezen gekregen op Hopley Farm. Ze wonen echter nog steeds in geïmproviseerde hutjes en zijn vrijwel allemaal afhankelijk van humanitaire hulp. 

Mugabe lanceerde in mei 2005 de operatie Ordeherstel, die een einde moest maken aan illegaal gebouwde wijken. Volgens Amnesty International is de operatie volgens internationaal recht niet toegestaan.

Rapport Porta Farm

Reacties