Samsom (PvdA) rekent op fusies hulporganisaties

17-03-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Toch heeft Samsom vooral kritiek op de plannen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking voor een nieuw hulpbeleid. Dat bleek uit zijn toespraak zaterdag tot de nieuwe leden van de Derde Kamer, het schaduwparlement voor internationale samenwerking.

Omstreden in de plannen van de minister is het voorstel dat organisaties 25 procent van hun inkomsten uit andere bronnen dan die van het ministerie moeten halen.

Samsom: 'Ik vind de voorstellen van de minister volstrekt ontoereikend en soms ronduit verkeerd: het klinkt modern om elke organisatie de charimarkt op te jagen voor een gedeelte van de financiering maar het zal op deze manier slechts resulteren in meer overhead, meer interne beslommeringen en meer intern geloer.' Die moordende concurrentie is niet goed uit te leggen aan de goedgeefse Nederlander, denkt Samsom.

Klauwen

Het Kamerlid richtte zich ook tot de hulporganisaties. 'Verras me met een paar spectaculaire fusies! Verras me door gezamenlijke fondsenwerving, naar voorbeeld van de Samenwerkende Hulporganisaties, maar dan voor structurele hulp. Verras me door Partos - of een ander samenwerkingsverband - meer klauwen te geven en ook echt een rol te geven bij de verdeling van het overheidsgeld.'

Volgens Samsom zijn veel organisaties met dezelfde thema's bezig. 'Zo lang 300 organisaties de overheid bespringen om geld, reageert die met bureaucratie en procedures en krijg je het zaaddodende systeem dat we nu hebben. Als we ons dat kunnen besparen, kunnen we energie steken in een relatie tussen overheid en particuliere sector die elkaar versterkt, in plaats van elkaar uitput.'

Hulp helpt

De PvdA-woordvoerder is er overigens van overtuigd dat hulp helpt. Hij baseert zich daarbij, evenals in het begrotingsdebat van november vorig jaar, onder meer op buitenlandse wetenschappelijke studies. Maar de academicus constateert ook dat die wetenschappelijke bewijzen de Nederlandse 'keukentafel' niet halen. En hoewel Nederlanders hulp geven nog steeds als een vanzelfsprekendheid ervaren, is de 0,8 procent volgens Samsom wel degelijk in gevaar.

Het draagvlak voor dat percentage van het Bruto Nationaal Product dat minister van Ardenne aan ontwikkelingssamenwerking mag uitgeven (ongeveer 4 miljard euro) is dunner aan het worden, constateert Samsom op feestjes en verjaardagen. 'Het gezonde volksgevoel wijst naar Afrika en stelt dat het werelddeel er na 500 miljard ontwikkelingshulp beroerder bijligt dan daarvoor.'

Geld stroomde binnen voor de slachtoffers van de tsunami. Mogelijk omdat die ramp duidelijk buiten hun schuld gebeurde. Voor Afrika werkt die redenering niet. Hoewel; volgens Samsom is 'onze hulp juist bedoeld om problemen op te lossen die buiten de schuld van de Afrikanen ontstaan. Waarom presenteren we onze hulp niet uitsluitend als 'handelscompensatie' voor de perverse landbouwsubsidies en handelsbarrières.' Hij pleit ervoor dat nauwkeurig wordt berekend hoeveel euro Afrika aan inkomsten misloopt door het beleid van de Europese Unie. 'Dat verlies dienen wij te compenseren. Die logica bereikt de keukentafel.'

Over de 0,8 procent hoeven we ons dan geen zorgen meer te maken. Samsom: 'Het bedrag dat daarvoor in de plaats komt is hoger. Met hulp, met meer logica, wat willen we nog meer.'

Toespraak Samsom voor Derde Kamer
Concept Beleidskader Medefinancieringsstelsel 2007-2010

Reacties