Russische regering ratificeert mondiaal klimaatverdrag

30-09-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Moskou heeft jaren getwijfeld aan ratificering, met het argument dat de milieumaatregelen die voortkomen uit het Kyoto-protocol de economische groei zouden afremmen.

Vooral vanuit de Europese Unie is druk op Rusland uitgeoefend. In ruil voor ratificering van het Kyoto-protocol heeft de EU Moskou steun beloofd bij toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

‘Het is een politieke beslissing, een geforceerde beslissing,’ liet Poetins economisch adviseur Andrei Illarionov, die tegen Kyoto was, weten. ‘Het is geen beslissing die we met plezier maken.’

Met het akkoord van Rusland kan het klimaatverdrag in werking treden. Het protocol vereist de ratificatie van op zijn minst 55 landen die samen 55 procent van de mondiale uitstoot van 1990 voor hun rekening nemen. Omdat de Verenigde Staten, China en enkele andere landen weigeren het akkoord te ratificeren, was de Russische instemming cruciaal.

In het Japanse Kyoto zijn in 1997 afspraken gemaakt over vermindering van de uitstoot van schadelijke gassen, die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect.

color=red>

H.J. Voets reageert:
"Breng de toekomstige klimaatverandering (met de wetenschappelijk veronderstelde gevolgen) onder de aandacht van de Europese bevolking (gepopulariseerd) en ook als besprekingspunt in de Europese Raad. En zeg dan, dat men ziende blind is, indien de feitelijke wijziging in het klimaat - door menselijk beleid - niet serieus wordt genomen."

Paul Metz schrijft:
"Dit is een grote diplomatieke overwinning van de EU, die zich consequent heeft ingezet om 'Kyoto' in leven te houden en Rusland ervan te overtuigen dat het goed is mee te doen. De VS zijn een industrieland, dat in Kyoto akkoord is gegaan met de toen bereikte tekst van het verdrag, maar tot nu toe niet willen ratificeren. In het Protocol zijn de ontwikkelingslanden, waartoe ook China toen behoorde, tot 2012 vrijgesteld van verplichtingen. Het is dus niet juist de VS en China in dezelfde hoek van dienstweigeraars te plaatsen.
De ontwikkelingslanden hebben zich wel verplicht om in 2005 te gaan onderhandelen over de voorwaarden van hun deelname vanaf 2013. Dat zal gaan gebeuren op basis van de voortgangsrapportage door de industrielanden over de door hen beloofde emissiereducties. Door de lange vertraging bij het ratificeren zal het Protocol pas in 2005 van kracht worden en zal het niet meevallen de ontwikkelingslanden door zichtbare westerse successen te motiveren tot het accepteren van eigen emissiebeperkingen per 2013 .….
De status van China en andere nieuw-geindustrialiseerde landen zal zeker ook apart aan de orde komen bij de volgende klimaattop in Buenos Aires in december."

Welk land moet aan welke doelstelling voldoen?
Kyoto-protocol thermometer
Kyoto-protocol thermometer
Kyoto-protocol thermometer

Reacties