Rusland komt met wetsontwerp tegen 'extremisme'

14-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Volgens het wetsvoorstel moet de regering onder meer kunnen optreden tegen activiteiten ter voorbereiding van een staatsgreep, terrorisme, het aanzetten tot haatgevoelens uit religieuze en etnische overwegingen en het hinderen van overheden bij de uitvoering van hun wettelijke taken.

De aanhangers van het regeringsstandpunt hanteren echter een brede definitie van extremisme. Dit blijkt ook uit de bespreking van het wetsontwerp vorige week in de Doema. Volgens de staatsomroep RTR waren de rellen die toen toevallig in Moskou uitbraken naar aanleiding van het verlies van het nationale elftal tegen Japan, een aanwijzing dat de nieuwe wet veel diensten zal kunnen bewijzen.

De wet geeft de rechtbanken de bevoegdheid om extremistische organisaties te onderdrukken. Dat geldt ook voor de buitenlandse organisaties, waaronder maatschappelijke organisaties en religieuze gemeenschappen. Zulke organisaties kunnen op non-actief gesteld worden in afwachting op de uitspraak van de rechter.

De regering kan ook de verspreiding van de extremistische ideeën via de media tegengaan. Media die dat propageren kunnen gesloten worden. Bovendien geeft de wet de bevoegdheid aan de regering om de extremistische organisaties financieel droog te leggen.

Te veel macht

Tegenstanders vinden dat de regering met de wet te veel macht krijgt. Volgens Valentin Gefter, de directeur van het Mensenrechteninstituut in Moskou, kan de wet even goed gebruikt worden tegen legitiem protest van bijvoorbeeld stakers of milieuactivisten.

Hij vindt dat Rusland genoeg heeft aan bestaande wetten om het extremisme te bestrijden. Volgens hem moeten de regels alleen beter worden toegepast.

De communistische volksvertegenwoordiger Valentin Romanov verdenkt de regering er zelfs van dat ze helemaal de strijd niet wil aangaan met het extremisme - ze zou alleen haar greep op de samenleving willen versterken.

Een federale commissie moet zich in de toekomst bezighouden met de strijd tegen extremisme. Dit nieuwe orgaan zal bijvoorbeeld een databank aanleggen met gegevens over verdachte organisaties.

Reacties