Ruilhandel rond Irak bedreigt zitting VN-Mensenrechtencommissie

17-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Voor die ‘ruilhandel’ vrezen Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International. Zij hopen juist dat de commissie dit jaar een resolutie zal goedkeuren waarin Moskou op de vingers wordt getikt voor de zware mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. Nu de VS na een jaar afwezigheid weer in de commissie zetelen, zou ook een veroordeling van de ernstige mensenrechtensituatie in China weer een betere kans maken.

Maar Kenneth Roth, directeur van HRW, gelooft dat de VS zich coulanter zou kunnen opstellen in ruil voor een Chinese en Russische onthouding van een veto over een oorlogsresolutie in de Veiligheidsraad. De VS hebben ook de steun van China nodig om Noord-Korea te overtuigen zijn nucleair bewapeningsprogramma stop te zetten.

Opmerkelijk is dat ondanks hevig verzet van de VS en verscheidene mensenrechtenorganisaties de commissie momenteel wordt voorgezeten door Libië, een land dat zelf de mensenrechten niet respecteert. Met spanning wordt verder uitgekeken naar de discussie over de behandeling van Afghaanse krijgsgevangenen in Guantanamo, een kwestie waarvoor de VS in het beklaagdenbankje zitten.

Doodstraf

Zoals elk jaar buigen de vertegenwoordigers van de 53 landen die in de Mensenrechtencommissie zetelen zich over een lange lijst van probleemlanden en moeilijke thema's. Dat doen zij samen met experts en activisten van mensenrechtenorganisaties. Hoog op het lijstje van HRW staan de mensenrechtenschendingen in Colombia, Congo-Kinshasa, Nepal, Israël en de Palestijnse gebieden, Iran, Noord-Korea en Turkmenistan.

De commissie zelf heeft een hervorming van haar eigen instituut op de agenda geplaatst. De leden willen ook discussiëren over de doodstraf en over een optioneel protocol bij het Internationaal Convenant over Economische, Sociale en Culturele Rechten. Dat moet individuele personen het recht geven een klacht in te dienen over de schending van die rechten.

Verder komen de situatie van vluchtelingen en asielzoekers, problemen als foltering en ontvoeringen, vrouwendiscriminatie en de inzet van kindsoldaten de komende zes weken aan de orde.

Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Commissie moet onderzoeken of de verscherpte maatregelen tegen het terrorisme van na 11 september 2001 het respect voor de mensenrechten niet in het gedrang brengen. Amnesty stelt voor daartoe een nieuw controlemechanisme in het leven te roepen. HRW vindt dat de VN zelfs een speciale verslaggever moeten benoemen die de zaak land per land kan natrekken.

De 59ste zitting van de VN-mensenrechtencommissie duurt tot 25 april 2003.

Reacties