Roestend draagvlak

22-07-2008
Door: Eugène van Haaren

Het draagvlak voor internationale samenwerking blijkt roestplekken te vertonen. Vond in 1998 nog ruim 80 procent van de Nederlanders dat het ontwikkelingsbudget minimaal gelijk moest blijven of zelfs verhoogd kon worden, tien jaar later vindt nog maar 64 procent dat. In diezelfde periode blijkt het aantal mensen dat vindt dat het budget omlaag kan, ruim verdubbeld tot 36 procent. Een min of meer stabiel deel van de respondenten (42 procent) denkt dat het geld even vaak goed als slecht wordt besteed. En áls het geld goed wordt besteed, geloven steeds minder mensen (44 procent, dat was 63 procent) dat het de situatie van de armen zal verbeteren.

Reacties