'Rivieren vuiler en droger dan ooit'

14-03-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Donderdag opent in Mexico het World Water Forum, waar de wereldwijde waterhuishouding wordt besproken.

Meer dan de helft van de 500 grootste rivieren op aarde zijn ernstig opgedroogd, een aantal haalt het niet eens meer tot de zee, meldde het Britse dagblad The Independent zondag op basis van een rapport dat de Verenigde Naties voorafgaande aan het Wereld Water Forum in Mexico publiceren.

 

De Nijl en de Indus worden steeds kleiner naarmate ze dichter bij de zee komen. De Colorado en de Gele rivier bereiken de zee nauwelijks nog, aldus het World Water Development Report. Delen van de Jordaan en de Rio Grande staan geheel droog. Het Tsjaadmeer in Afrika is sinds de jaren zestig met 90 procent gekrompen.

 

Op andere plekken is juist een overschot aan water het probleem. Twee op de vijf mensen leven in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen en een stijgende zeespiegel. Het rapport noemt Nederland als een van de kwetsbaarste landen, samen met Bangladesh, China, India, Pakistan, de Filipijnen, de Verenigde Staten en de kleine eilandstaten.


Privatisering

 

Het rapport besteedt extra aandacht aan een verantwoord beheer van water. Daarin is ook een rol weggelegd voor de private sector, mits die verantwoord opereert, stelt het milieuprogramma van de Verenigde Naties, de UNEP.

 

Privatisering van de drinkwatervoorziening is omstreden. Voorstanders menen dat bedrijven vaak efficiënter werken dan overheden, die vaak kampen met geldgebrek. Tegenstanders wijzen erop dat bedrijven winst willen maken, en dus niet het belang van de bevolking voorop stellen. Juist de arme bevolking dreigt dan de dupe te worden van privatisering. De grote geldverstrekkers voor ontwikkelingslanden, het IMF en de Wereldbank, eisen van overheden dat ze de drinkwatervoorziening privatiseren.

 

Juist omdat de organisatoren van het Wereld Water Forum teveel nadruk zouden leggen op het belang van privatisering van waterbedrijven, heeft een aantal organisaties een alternatieve bijeenkomst georganiseerd, het International Forum in the Defence of Water.  Deze bijeenkomst begint woensdag in Mexico City. 

World Water Dev Report
Artikel The Independent
Alternatief forum
OneWorld.net: Water and Sanitation

Reacties