Ritzen: Europese donoren moeten onder één paraplu

20-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Ritzen vindt dat ontwikkelingslanden worden overspoeld door delegaties van donorlanden en dat daardoor de overheid van die landen wordt overbelast. 'Het zijn net sprinkhanen', zei Ritzen in een interview met Radio 1. 'Ik heb wel eens in een ontwikkelingsland aan tafel gezeten met de ontwikkelingsministers van Nederland, Engeland en Denemarken én de EU-commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Die vragen ook ieder een eigen rapportage van een land.'

Volgens Ritzen moet een land als Tanzania met een relatief kleine overheid voor donoren jaarlijks zo'n 2400 evaluaties opstellen.

Het is niet zozeer een nationaal belang om daar aan tafel te zitten, meent Ritzen. Volgens hem is het een nationaal en Europees belang dat ontwikkelingslanden in een sfeer van politieke stabiliteit aan armoedebestrijding en economische groei kunnen werken. 'Nu zijn ze de hele dag bezig om al die verschillende donoren te bedienen.'

Wolfowitz

Ritzen, tegenwoordig bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, had in het interview ook kritiek op de houding van de Europese landen bij de benoeming van de Amerikaan Paul Wolfowitz tot nieuwe baas van de Wereldbank. Ritzen was zelf van 2001 tot en met 2003 als vice-president verbonden aan de internationale financiële instelling.

'Iedereen heeft kritiek op de dominante positie van de Verenigde Staten. Maar de Europese landen laten het zelf zover komen.' Volgens Ritzen bestond er onder de Europese landen overeenstemming over de te volgen procedure voor de aanstelling van een nieuwe voorzitter van de Wereldbank. Na een beschrijving van het profiel, een serieuze zoektocht naar kandidaten en het opstellen van een shortlist, zouden de betrokken landen een keuze maken.

Ritzen: 'Nu zegt Bush: "het wordt Wolfowitz". Vervolgens gaat hij praten met Blair, Schröder en Chirac en Europa stemt in met zijn kandidaat. Zo vertrouwt een Duitser een Amerikaan meer dan een Engelsman of Fransman en andersom.'

Ritzen zou er niet van op kijken als Bush wat cadeautjes heeft uitgedeeld. 'Duitsland krijgt misschien wel steun voor de felbegeerde zetel in de Veiligheidsraad en Engeland mag misschien van Bush de nieuwe baas van het VN-Ontwikkelingsprogramma leveren. Maar dat zijn kortetermijnbelangen die het strategische Europese belang niet dienen.'


Over zijn ervaringen bij en ideeën over de toekomst van de Wereldbank schreef Ritzen het boek A Chance for the Worldbank dat onlangs verscheen bij Anthem Press in Londen.

Reacties